timel

Wystawa: TIMELESSNESS_ ZDENEK KOSEK / LUBOS PLNY
// 22.10.2013.- 22.01.2014.

/ START WYSTAWY: 22.10.2013., wtorek, godz.19.00.
/ SPOTKANIE: 22.10.2013., wtorek, godz.17.00.
Spotkanie wraz z PREZENTACJĄ FILMÓW z abcd Collection / reż. Bruno Decharme/, z udziałem Terezie Zemankova /abcd Collection Praga/, Rafał Jęczmyk /Avant Art Festival, Wrocław/, Małgorzata Szaefer /Galerii Tak/.

Wystawa prezentuje prace dwóch światowej sławy czeskich artystów art brut: Zdenka Koska i Lubosa Plnego, w ramach międzynarodowego projektu Timelessness, poświęconego IDEI CZASU w art brut/ outsider art.

Ten „wewnętrzny”, zobrazowany czas dzieła, zapisany w akcie myślowego konstruowania, nierozpoznany, nieczytelny, często opętany zapisem liczbowym jest jednym z najbardziej fascynujących problemów art brut.

Zarówno Zdenek Kosek jak i Lubos Plny pozostają w czasie i liczbie.
To czas staje się ich polem obserwacji, podczas gdy liczba buduje przejście. Zapisem liczbowym, stanowiącym fragment struktury czasu, oboje artyści próbują ogarnąć całość świata, kosmosu i bytu. Próbują ustanowić utopijny porządek rzeczy raz jeszcze.

Zdenek Kosek spędza całe dnie przed swoim oknem, nie śpiąc i nie jedząc, kreśli graficzne diagramy, w których zapisuje wszelkie zdarzenia: szczekanie psa, deszcz, przeloty ptaków i samolotów. Wierzy, że jest „mózgiem wszechświata” i dzięki kontroli zjawisk przyrody, stworzeniu własnego systemu meteorologicznego zdoła ochronić świat przed grożącym mu kataklizmem.

Lubos Plny od dzieciństwa zafascynowany jest ciałem. Niejednokrotnie poddawał własne ciało eksperymentom, uczestniczył w sekcji zwłok, odbył nawet kurs dla grabarzy.
Artysta rozrysowuje zdarzenia w postaci przekrojów anatomicznych ciała, którym towarzyszą zapisy odmierzanego czasu. Rysunki znakuje stemplem „model akademicki”, który to tytuł został przyznany artyście, na jego prośbę, przez rektora uczelni artystycznej.

Prace obu artystów prezentowane są w najbardziej prestiżowych galeriach, muzeach na świecie, m.in.: Palais de Tokyo w Paryżu, MOCA Hiroshima, Cavin- Morris Gallery w Nowym Yorku, Museum of Modern Art Shiga, Muzeum Montanelli Praga i wielu innych.

Kuratorki: Małgorzata Szaefer i Terezie Zemankova.
Partner projektu: abcd Collection Paryż-Praga.
Patronat honorowy: Czeskie Centrum, Warszawa
Znak wystawy: Małgorzata Gurowska