rozbratNie można eksmitować idei. // Nie ma Poznania bez Rozbratu.

23.08-14.09.2019

otwarcie: 23.08.2019 / 17:00

 

Wystawa „Nie można eksmitować idei. Nie ma Poznania bez Rozbratu” ma zwrócić uwagę na wpływ 25 letniej działalności Rozbratu na miasto i mieszańców Poznania. Rozbrat nie jest tylko punktem na mapie dzielnicy Sołacz, jest przede wszystkim bazą dla rozwijania idei i miejscem, dzięki któremu te idee mają możliwość zmaterializowania się w postaci konkretnych działań w przestrzeni miejskiej istotnie ją zmieniając. Samorządność, samoorganizacja, samopomoc, solidarność, równość i powszechny dostęp do praw socjalnych to między innymi te hasła, przyświecają konsolidującemu się na Rozbracie ruchowi politycznemu. Wszystkie inicjatywy o odzyskanie wpływu na nasze życie – m.in. lokatorskie, pracownicze, ekologiczne, antyfaszystowskie, feministyczne zostawiały ślady materialne jak i niematerialne –  zarówno w postaci konkretnych zmian politycznych, jak i na murach miasta.

Zina inspirowanego archiwum Rozbratu przygotowało wydawnictwo Bomba.

Wystawa jest organizowana w ramach kampanii #rozbratzostaje oraz 25 Lecie Rozbratu       XXV.

Galeria Tak zajmuje się art brut/outsider art/ brut now. Od przeszło dziesięciu lat realizuje projekty łączące różne dziedziny kultury oraz różnych twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po artystów odizolowanych społecznie, od sztuki głównego nurtu po outsiderów. Placówka wspiera oddolne inicjatywy oraz przyłącza się do kampanii  #rozbratzostaje.

WSTĘP WOLNY

Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 17:00.

https://www.instagram.com/galeriatak/

Realizujemy projekt 100% codzienności współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

logo_poznan

Rozbrat / Galeria Tak / Bomba

***

Υοu cannot evict an idea. // There is no Poznań without Rozbrat.

23.08-24.09.2019

opening: 23.08.2019 / 17:00

The idea behind the „Υοu cannot evict an idea. 『』There is no Poznań without Rozbrat.” exhibition is to bring attention to the past 25 years of Rozbrat’s activity and its influence on the city of Poznań and its residents. Rozbrat is not just a location in Sołacz district, but a base to develop ideas. A place where these ideas have opportunity to materialize in a form of specific actions within the public space and thus shape and alter the urban sphere. Self-governance, grassroots organization, self-help, solidarity, equality and access to social rights for all: these slogans in particular, among many others, are of utmost importance for political movement emerging at Rozbrat. All of the initiatives of people taking back control over their lives (movements of tenants, workers, ecologists, antifascists, feminists) leave both tangible and intangible marks – in the form of political changes, as well as visible signs on the walls of Poznań.

The zine, inspired by Rozbrat’s archives, was prepared by the Bomba publishing.

The exhibition is a part of the #rozbratzostaje campaign and the 25th anniversary of Rozbrat squat.

“Tak” Gallery foregrounds art brut/outsider art/ brut now. For the past ten years we have been working on projects which merge various branches of arts, and with artists from the official ‘art world’, as well as with the socially isolated creators, representing variety of creators ranging from mainstream artists to the outsiders. Our gallery supports grassroots initiatives and partakes in the #rozbratzostaje campaign.

FREE ADMISION

Gallery is open form Monday to Friday, 10:00 – 17:00.

https://www.instagram.com/galeriatak/