trojkatTRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART  / 2017

Nowy projekt TAK-a  na  2017 rok.  

IDEA TRÓJKĄTA BERMUDZKIEGO  + OUTSIDER ART

Nazwa projektu, TRÓJKĄT BERMUDZKI, nawiązuje do słów słynnego kuratora Christiana Bersta: „outsider art jest zoną na kształt Trójkąta Bermudzkiego”, a także do zjawisk, które pozostają poza granicami sztuki oficjalnej i wykazują wiele podobieństw z outsider art, takimi jak sztuka spontaniczna, sztuka internetu, steampunk,cyberpunk, vaporwave, undergoundowy komiks czy sytuacjonizm.

Projekt TRÓJKĄT BERMUDZKI to próba wnikliwego podejścia do problematyki outsider art i wykazania jej powiązań z wyżej wymienionymi zjawiskami w sztuce i muzyce. Ten projekt to zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tych zjawisk; to wystawy, warsztaty, projekcje, koncerty, spotkania i publikacje, których celem jest propagowanie wiedzy i aktywizacja uczestników z różnych grup wiekowych i społecznych. Realizacja projektu została przewidziana w Galerii tak w Poznaniu oraz w wybranych ośrodkach w Poznaniu i w Polsce. 

WYSTAWY powstaną we współpracy z zaproszonymi do projektu kuratorami, artystami, badaczami; do każdej z wystaw przewidziane zostało spotkania edukacyjne, rozwijające idee specyfiki działań artystów outsider art.     
/ wystawa  kolekcji outsider art dr Andrzeja Janickiego
/  "Interwencja socjologiczna w kontekście sztuki współczesnej" we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Adama Mickiewicza   w Poznaniu
/  wystawa Jeroen Hollandera i Michaela Golza
/  wystawa Rafała Koseli
/  wystawa Miroslava Tichy’ego

PROJEKCJE FILMOWE  mają na celu przedstawienie najważniejszych filmów o outsider art i zjawiskach, których ten projekt dotyczy oraz wykazanie związków pomiędzy tymi estetykami i fenomenami. Przed każdym filmem zostanie wygłoszone słowo wstępne a po każdym filmie przewidziana jest dyskusja. Każda projekcja towarzyszy wystawie, koncertowi lub dyskusji. 
/ "Emery Blagdon i jego lecznicza maszyna" ("Emery Blagdon and His Healing Machine") – reżyseria Kelly Rush (2013)   
/  "Zabytkowe jutra" ("Vintage Tomorrows") – reżyseria Byrd McDonald (2015) /  "Cyberpunk" ("Cyberpunk") – reżyseria Marianne Trench (1990) / "Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec" ("Eternity has no door to escape") – reżyseria Artur Borgnis (2017)
/  "Sądowe morderstwo Jakoba Mohra" ("Justiční vražda Jakoba Mohra") – reżyseria Eva Koťátková (2016)
/  "Crumb" ("Crumb") – reżyseria Terry Zwigoff (1994)
/ "Odwrócić świat sztuki do góry nogami" ("Turning The Art World Inside Out") – reżyseria Jack Cocker (2013)
/  "Śmietnisko" ("Waste land"), reżyseria Lucy Walker (2010)                                                                                                                                                                     

KONCERTY  w ramach projektu zostały starannie wybrane, by pasowały do jego koncepcji. Zaproszeni  muzycy w swojej twórczości odnoszą się do outsider art lub innych omawianych w ramach projektu  zjawisk w sposób bezpośredni, inspirując się tymi fenomenami, bądź też stosują metody często  spotykane wśród artystów outsider art, np. recykling dźwiękowy.
/ MIKOŁAJ TKACZ (WSZYSTKO)
/ RADOSŁAW WŁODARSKI (SYNTHOPIA)
/ KRZYSZTOF PAWLIK (RHETORIC CONVERSATION)
/ PATRYK LICHOTA
/  RAFAŁ JĘCZMYK (EMMA ZUNZ)

Projekt Trójkąt Bermudzki / outsider art  został  dofinansowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania.

logo_poznan

Znak projektu-Małgorzata Gurowska, projekt publikacji – Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej-Paweł Mysera, kuratorka projektu/sztuk wizualnych-Małgorzata Szaefer, kurator muzyczny i filmowy- Rafał Jęczmyk.


czarna_bandera2

2016 /  PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART

Siłą przekazu nazwy CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART chcemy włączyć WAS w MYŚLENIE o outsider art i URUCHOMIĆ alternatywną siatkę kontaktów, podobną pirackim XVII – wiecznym, niezależnym sieciom, służącym wymianie usług.  Jednocześnie wdzierając się w obszar sztuki głównego nurtu, dokonując „pirackiego podboju”, chcemy aby outsider art chce pozostało w autonomii wobec mainstreamu.

poznanSieć sprzymierzeńców projektu  CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART obejmie: Barak Kultury Poznań, Klubo/Kawiarnia Zemsta Poznań, Galeria Yes Poznań, Viva Polska Warszawa/Poznań, Fundacja/ Galeria Sztuczna Warszawa, Asp Warszawa,  Poznan Design Days,  Spółdzielnia/Kawiarnia Dobra Poznań, Godny Pracownia Poznań, Bęc Zmiana Warszawa, Pracownia Pytań Granicznych UAM Poznań, Uniwersytet Artystyczny Poznań, Fundacja 5 Zmysłów Poznań, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych I Dziennikarstwa Poznań,  Poznan Concordia Design, School of Form Poznań i inne.

Działania CZARNEJ BANDERY skupione są na prezentacji outsider art w Poznaniu, ukazaniu tego zjawiska w kontekście innych dziedzin sztuki i jego coraz większego wpływu na współczesną kulturę.

Tytuł projektu powstał z fascynacji  związkami sytuacjonizmu i outsider art.

Podobnie jak outsiderzy sytuacjoniści poszukiwali wolności w sztuce i życiu, uznając twórczą aktywność za treść życia i jego urzeczywistnienie. Taką przestrzenią wolnej, autentycznej sztuki jest outsider art. Projekt CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART odnosi się w sposób bezpośredni do związków outsider art z sytuacjonizmem:  idei dryfowania, wiecznego poszukiwania, zatracenia w psychogeograficznej grze, fascynacji względną geografią, bezcelowym przemieszczaniem się, stwarzaniem pociągających sytuacji, przybierających  samoprzekształcające się formy; dając świadectwo „sztuki zbijającej z topu”, incydentalnej, dla której twórcza aktywność to treść życia i jego urzeczywistnienie.  Projekt  obejmuje  poszukiwanie przestrzeni geograficznych, społecznych, kulturowych, imaginacyjnych o potencjale pozwalającym się przekształcać  w strefy autonomiczne outsider art, które we wspólnym działaniu  stają się mocniejsze.

Projekt połączy te sfery wolne, wspólnoty, minispołeczności, które za sprawą swojej sprawnej sieci zakładają  intensyfikację życia codziennego. Projekt w swej idei zakłada marzenie by sztuka jako taka stała się warunkiem życia, wraz z postrzeganiem samego siebie i swojego środowiska jako byt plastyczny.

CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART. to:  5 AKCJI – SIECI,  w ramach których każdej akcji-sieci została przypisana organizacja działań edukacyjnych w przestrzeniach Poznania : 5 WYSTAW / 5 SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH / 5 POKAZÓW FILMOWYCH Z POGADANKĄ  / 10 EDUKACYJNYCH SPOTKAŃ ZEWNĘTRZNYCH- MOBILNYCH  / 5 KONCERTÓW / 5 DZIAŁAŃ  WARSZATOWYCH / w tym warsztaty muzyczne, kulinarne, fotograficzne, artystyczne / 10 REZYDENCJI „OTWARTEJ PRACOWNI” GALERII „TAK” / 5 DZIAŁAŃ WARSZTATOWYCH „MOBILNEJ PRACOWNI” GALERII  „TAK

AKCJE –SIECI :

/ ISTNIENIA/ WSPÓLISTNIENIA / ZWIERZĘTA + OUTSIDER ART ! _ w ramach INNWAZJI BARBARZYŃCÓW

Współpraca Galerii „tak”  w ramach akcji-sieci nr 1 z:Klubo/ kawiarnią Zemsta w Poznaniu, Barakiem Kultury w Poznaniu,  Spółdzielnią Dobra Robota i Kawiarnią Dobra w Poznaniu, Viva!  Polska z Warszawy, Fundacją / Galerią  Sztuczną z Warszawy,

/ DESIGN + OUTSIDER ART ! wystawa w ramach POZNAN DESIGN DAYS

Współpraca Galerii „tak” w ramach akcji-sieci nr 2 z: Galerią „Yes” w Poznaniu, Poznan Design Days, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Wystawa OUTSIDERKI Justyny Matysiak i prac studentów ASP w Łodzi, zainspirowanych jej twórczością,

/ PUNK ROCK + OUTSIDER ART !

Wystawa  Daniela Stachowskiego.  Prezentacja prac tego artysty outsider art młodego pokolenia, który w swoich rysunkach komentuje otaczającą rzeczywistość, porusza tematykę historyczną m. in. stanu wojennego, Powstania Warszawskiego, na bieżąco komentując także zaistniałe zdarzenia, tworząc prace utrzymane w punkowej, komiksowej stylistyce.

/ FOTO + OUTSIDER ART ! wystawa  w ramach  INNEGO FESTIWALU
Wystawa w ramach INNEGO FESTIWALU, we współpracy z Barakiem Kultury, Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Ostoja” we Wrocławiu

Wystawa Tomasza Machcińskiego „ 1000 twarzy”, artysty outsider art z Kalisza, który od 1966 roku tworzy autoportrety fotograficzne, przebierając się za znane postaci. Jak sam mówi, nie stosuje peruk, trików, natomiast wykorzystuje wszystko to, co dzieje się z jego organizmem, jak odrastanie włosów, ubytek zębów, choroby, starzenie.

/ UTOPIJNE WIZJE + OUTSIDER ART  !

Współpraca  Galerii „tak” w ramach akcji-sieci nr 4 z: Pracownią Pytań  Granicznych UAM w Poznaniu, Wyższa Szkola Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Wystawa Władysława Matlęgi „Co dalej? Proszę zapytaj właściciela obrazu”. Wystawa artysty z Krakowa, który w wieku 65 lat zaczął tworzyć obrazy zdradzające moralizatorskie posłannictwo. Jest doskonałym komentatorem rzeczywistości, tworzącym obrazy katastroficzne, wizjonerskie, futurystyczne i komentujące teraźniejszą sytuację społeczną i polityczną. Ich lapidarna forma obejmuje głównie przedstawienia z dzieciństwa, młodości, czasów wojny, ale także wydarzenia współczesne

/  PUBLIKACJA „Czarna Bandera  / outsider art” / wersja polsko-angielska/,

Projekt tworzą ludzie !

Znak projektu CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART - opracowanie Małgorzaty Gurowskiej, projekt katalogu  i publikacji finałowej projektu - Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej - Paweł Mysera, spotkania edukacyjne, organizacja wystaw, działania Otwartej Pracowni Galerii „tak” - Małgorzata Szaefer, pokazy filmowe, spotkania edukacyjne, organizacja koncertów - Rafał Jęczmyk. W projekcie udział wezmą m.in. Ania Siekierska, Arleta Sierakowska, Marta Wiśniewska, Małgorzata Rel, Hubert Wińczyk, Jaś Sajdak, Ewa Dąbrowska, Krzysztof Pawlik, Projekt Ropa i inni…


zanu

2015 / PROJEKT: UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART.

Tytuł projektu zrodzony z fascynacji słowami grupy LAO CHE / Hydropiekłowstąpienie, Gospel, 2008, WWW.LAOCHE.ART.PL/ ma wprowadzić  pełne zanurzenie w obszar outsider art/art brut. W ramach projektu przewidziane zostały wystawy, którym towarzyszyć będą spotkania edukacyjne, pokazy filmowe, warsztaty. Celem organizowanego projektu jest wkroczenie w niszę kulturową, pomijane zjawiska sztuki oraz stworzenie alternatywy dla szeroko pojętej sztuki głównego nurtu, mainstreamu. O ile zjawisko outsider art jest szeroko uznane w Europie i Stanach Zjednoczonych, o czym świadczyć mogą doskonale działające galerie sztuki art brut /szczególnie we Francji, Szwajcarii, Belgii/, targi sztuki - Outsider Art Fair, organizowane w Nowym Jorku a od 2014 roku w Paryżu oraz utworzone w 2010 roku European Outsider Art Association, którego Galeria ?tak? jest członkiem, o tyle sytuacja w Polsce wymaga wielu działań edukacyjnych przygotowujących na spotkanie z outsider art. W tej sytuacji galeria „tak” uruchamia PROJEKT: UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART / WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w ramach , którego galeria „tak” organizuje: WYSTAWY/ SPOTKANIA EDUKACYJNE/ REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w Otwartej Pracowni Galerii „tak”/ DZIAŁANIA MOBILNEJ PRACOWNI Galerii „tak” w wybranych placówkach na terenie WIELPKOPOLSKI, m.in. w Bojanowie, Pakówce, Gnieźnie, Śremie i innych.

Planowane wystawy:
1.// STYCZEŃ / WYSTAWA FOTOGRAFII WTZ PRZYLESIE _ TAFLA
2.// LUTY / WYSTAWA OLI WINNICKIEJ_CALINECZKA
3.// KWIECIEŃ / WYSTAWA UTOPIĘ WASZĄ UTOPIĘ /OUTSIDER ART W RAMACH FESTIWALU INWAZJA BARBARZYŃCÓW / ORGANIZOWANEGO PRZEZ BARAK KULTURY
4.// MAJ / W RAMACH WROCŁAWSKIEJ NOCY MUZEÓW GALERIA TAK PROMUJE HENRYKA ŻARSKIEGO W GALERII ARTBRUT WE WROCŁAWIU
5.// CZERWIEC /?WYSTAWA INDYWIDUALNA IWONY MYSERY
6.// LISTOPAD / WYSTAWA INDYWIDUALNA JUSTYNY MATYSIAK W RAMACH INNEGO FESTIWALU / ORGANIZOWANEGO PRZEZ BARAK KULTURY
7.// GRUDZIEŃ / WYSTAWA FINAŁOWA PROJEKTU / UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART.

Planowane spotkania edukacyjne, dyskusje z udziałem Rafała Jęczmyka i Małgorzaty Szaefer:
1//. WIELKIE UTOPIE OUTSIDER ART/ KWIECIEŃ / ANARCHISTYCZNY KLUB/ KSIĘGARNIA ZEMSTA, POZNAŃ
2//. ECO IDEE ART BRUT / MAJ / GALERIA ARTBRUT, WROCŁAW
3//. WIZJE ARCHITEKTURY W ART BRUT / MAJ / GALERIA TAK, POZNAŃ
4//. PISMO W OUTSIDER ART / CZERWIEC / GALERIA TAK, POZNAŃ
5//. PRZETWORZENIE / WIZERUNEK W ART BRUT / LISTOPAD / GALERIA TAK, POZNAŃ

Rezydencje w Otwartej Pracowni galerii „tak”: Justyny Matysiak, Iwony Mysery, Henryka Żarskiego, Pawła i Wojtka Andrzejak, Mariusza Sztuby, Mariusza Józefiaka, Lidki Piskorskiej

DODATKOWO wraz z Portalem Internetowym PION.P - galeria „tak” realizuje w 2015 roku projekt dofinansowany z AQUANET + dla seniorów 50+/ w tym warsztaty z ikonopisania, fotografii i rękodzieła/.
____________________________________
PROJEKT // PIĘKNO W PAKIECIE // 2014 + DZIWNE ZJAWISKA_OUTSIDER ART
W 2014 roku Galeria „tak” realizuje projekt wystawienniczy PIĘKNO W PAKIECIE wraz z programem edukacyjnym DZIWNE ZJAWISKA_ OUTSIDER ART.
Prześmiewcza natura tytułu zaczerpnięta została z obrazu Niny Matysiak, wpisując się doskonale w obecną konsumpcyjno- promocyjną naturę świata. Projekt podejmuje problematykę ukrytych znaczeń outsider art, prezentując prace artystów związanych z galerią „tak” od wielu lat, tkj. Henryka Żarskiego, Justyny Matysiak, Mikołaja Ławniczaka oraz nowych m.in. Władysława Grygnego, Iwony Mysery, braci Wojtka i Pawła Andrzejak, Mariusza Józefiaka i innych.
Terytorium projektu obejmuje Polskę. Jest swoistym paktem pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Galeria „tak” podjęła współpracę z Galerią ArtBrut we Wrocławiu, działającą w ramach Stowarzyszenia Świat Nadziei we Wrocławiu /galerią dowodzą Aga Chojnacka i Jacek Zachodny/ oraz z Rafałem Jęczmykiem, również działającym we Wrocławiu a zaproszonym do współpracy w ramach spotkań edukacyjnych, organizowanych w Galerii „tak”/ Rafał Jęczmyk- animator kultury, dziennikarz, kurator muzyczny, filmowy i artystyczny, m.in. Avant Art Festival, Wrocław Industrial Festival, Nowe Horyzonty, Energia Dźwięku, Podwodny Wrocław, Kino CRK i inne/.

WYSTAWY w ramach PAKIETU:
// wystawa PIĘKNO W PAKIECIE //2, Galeria „tak”, Poznań
// wystawa PIĘKNO W PAKIECIE X 3, J.MATYSIAK, I.MYSERA, M.ŁAWNICZAK, Galeria ArtBrut, Wrocław
// wystawa FAZA KSIĘŻYCA…WŁADYSŁAW GRYGNY, Galeria „tak”, Poznań
// wystawa HENRYKA ŻARSKIEGO, Galeria „tak”, Poznań
Galeria „tak” w 2014 roku wpisuje swoje działania w SFERĘ POZNANIA, m.in. w ramach akacji, takich jak:

// FESTIWAL POZNAŃ DESIGNS DAYS, wystawa prac Justyny Matysiak w Galerii Pestka
// POZNAŃ GALLERY WEEKEND, wystawa dyplomowa absolwentki Uniwersytetu Artystycznego – Róży Smółki
// Wystawa KURNIK, AlerGia, Poznań, z udziałem Justyny Matysiak
// 25-lecie Stowarzyszenia Na Tak ! , wystawa Henryka Żarskiego / październik
// spotkanie + wystawa w księgarni BOOKAREST, Poznań /październik

Akcja edukacyjna DZIWNE ZJAWISKA_OUTSIDER ART, poświęcona jest niezgłębionym treściom art brut/outsider art, spotkania w ramach cyklu obejmą idee: UKRYTE_ OBSESJE_KOSMOGONIE_ENVIRONMENT_WYNALAZKI_MUZYKA OUTSIDER ART itd…
____________________________________
PROJEKT TIMELESSNESS // 2013
W 2013 roku Galeria Tak zrealizowała kolekny, międzynarodowy projekt TIMELESSNESS, w ramach które maiły miejsce międzynarodowe wystawy:
- „ PPPPPPPP/ Josef Hofer” w Galerii tak w Poznaniu i Austriackim Forum Kultury w Warszawie / wystawa powstała w kooperacji z Austriackim Forum Kultury w Warszawie i Lebenshife Ostereich w Reid w Austrii /. Poznańska wystawa zrealizowana została w ramach Mediation Biennale-Polska Biennale
- „The Host in a Bottle- Polish art brut “ w art)&(marges museum w Brukseli / we współpracy z Polskim Instytutem w Brukseli, WBI w Brukseli i Warszawie, Muzeum Art & Marges w Brukseli/
- “Mind the Gap- outsider art from Belgium” w Galerii Tak w Poznaniu / we współpracy z Polskim Instytutem w Brukseli , WBI w Brukseli i Warszawie, Muzeum Art & Marges w Brukseli/
- „Takie rzeczy to niech se mówi Marii Wnęk a nie mi…” w Galerii Tak w Poznaniu / poznańska wersja brukselskiej wystawy/
- “Les Saints de L’art polonais” w Creation Franche Museum w Begles we Francji / we współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu, Muzeum Creation Franche w Begles/
- „Timelessness_Lubos Plny & Zdenek Kosek” / we współpracy z abcd Collection Paris-Pragh/

W ramach projektu odbyły się spotkania z udziałem zagranicznych gości, w których udział wzięli: dr Elisabeth Telsnig, Tatiana Veress, Pr Alain Bouillet, Pascal Rigeaude. Spotkania zostały zorganizowane w Galerii Tak w Poznaniu, art)&(marges museum, Creation Franche Museum.
Głównym celem projektu stałą się prezentacja współczesnych, czołowych artystów art brut w ramach wystaw a także organizacji spotkań z europejskimi badaczami outsider art.
Prócz promocji twórców podjęta została refleksja nad współczesną sytuacją art brut/outsider art, która znalazła wyraz w przygotowywanej publikacji TIMELESSNESS.
W publikacji będzie można odnaleźć głosy badaczy art brut: Barbara Safarova / abcd Collection, Paryż/, Pierre Muylle / Mad Museum, Liege /, Tatiana Veress / art)&(marges museum, Bruksela/, Patric Allegaert / Dr Guislain Museum, Gandawa/.
Znak projektu: Małgorzata Gurowska.
____________________________________
PROJEKT I PUBLIKACJA KOCHANY PTAKU KRUKU // 2010-2011
W 2011 roku ukazała się w Polsce pierwsza, międzynarodowa publikacja, poświęcona sztuce kobiet, w której zapis słowny odgrywa kluczową rolę.
Partnerami projektu zostali: art)&(marges museum w Brukseli, abcd Collection w Paryżu, La Tinaia Collection we Florencji, Creation Franche Museum w Begles, Prinzhorn Collection w Heidelbergu, Kolekcja Prywatna Anny Zemankovej w Pradze, kolekcja Aliana Bouillet, Kolekcja Leszka Macaka w Krakowie, Kolekcja Oto Ja w Płocku.

Publikacja została dofinansowana z Funduszu Promocji Twórczości / Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku.
Znak projektu: Małgorzata Gurowska.
____________________________________
ART BRUT SZTUKA SZLACHETNA I GORZKA…

Taki tytuł nosił projekt realizowany przez galerię „tak” wraz z Fundacją Fabryka UTU z Torunia oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym „Oto Ja” z Płocka, w 2008 roku. Termin ART BRUT został przyjęty przez galerię „tak”, posługują nim się także nasi Przyjaciele. Na odwołanie do nazwy stworzonej przez Jeana Dubuffeta %5E1, wpływa fakt aktualności pojęcia w europejskim środowisku art brut oraz przyjęte kryteria przez Dubuffeta pozwalające na identyfikację prac sztuki osobliwej, surowej, granicznej czy sztuki znamion jak czasami wymiennie określa się art brut. Zainteresowanych odsyłam do bibliografii.
Podjęte realizacje kuratorskie w galerii „tak”, w Poznaniu, zrodziły się z fascynacji sztuką art brut. Mam tu na uwadze wystawy: „Kobiety” /2008 rok/, „Mam lekko” /2009 rok/, „Tangram. Rodzaj męski.” /2009-10 rok/, oraz projekty: „Art Brut sztuka szlachetna i gorzka. Rozpoznanie i próba osłodzenia” /2008 rok/, „Kochany Ptaku Kró/uku” /2009-10 rok/.
Działania te miały za zadanie włączyć polski art brut w światowy dyskurs sztuki dotyczący związku art brut ze sztuką współczesną. Zorganizowane wystawy prezentowały otwartą formę, nastawioną na brak jednoznacznych stwierdzeń w obrębie sztuki, świata, myśli, wprowadzając interdyscyplinarność często odnosiły się do literackich i filozoficznych źródeł. Odwoływały się jednocześnie do koncepcji łączności sztuk rozpoczętej przez artystów XX wieku, poczynając od Paula Klee, Maxa Ernsta, Alfreda Kubina, kontynuowanej przez Georga Baselitza, Arnulfa Rainera, Hansa Bellmera, Clausa Oldenburga, Anette Messager, Louis Bourgeois czy Henriego Michaux. Cennym źródłem odniesień dla poznańskich działań stały się także kuratorskie projekty Heralda Szeemanna w ramach „Documenta 5” w Cassel w 1972 roku, wystawa Jana Hoeta „Loss of Controle”, zrealizowana w Martha Hepburn w 2009 roku a także wystawy: „Parallel Visions. Modern Artists and Outsider Art” i „Madness is female. Women’s art. In psychiatry around 1900”.

Dzięki współpracy z artystami sztuki współczesnej: Anną Konik, Małgosią Gurowską, Basią Bańdą, Magdą Starską, Olą Winnicką, Olgą Salamon, Jackiem Markiewiczem, Pawłem Myserą, Jackiem Malinowskim uaktywniona została myśl na temat art brut i związku sztuk.
Jednocześnie prezentacja twórców w ramach wystaw indywidualnych Justyny Matysiak, Edwarda Sutora, Marii Wnęk, Henryka Żarskiego, Adama Dembińskiego, Przemka Kiebzaka, Krzysztofa Wiśniewskiego i wielu innych, pozwala na bliższe przyjrzenie się specyfice art brut.
Interesujący związek psychiatrii i sztuki, działań Hansa Prinzhorna i wpływ jego undergrandowej biblii Artistry of the Mentally Ill. A Contribution to the Psychology and Psychopatology of Configuration oraz Waltera Morgenthalera, Arpad Selig, Camilo Reuter i innych, sprawił że założeniem obecnie realizowanego przez galerię „tak” projektu NIKT Z NIKĄD, stały się poszukiwania nowych twórców w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Odkrycia zostaną zaprezentowane w ramach wystawy wieńczącej projekt.

m.sz.
marzec 2011

____________________________________
1 Pojęcie stworzone przez Jeana Dubuffeta w 1945 roku. Oto podstawowe kryteria art brut:

  • sztuka nieskażona jakąkolwiek edukacją artystyczną czy wpływami kulturowymi, tym samy twórcy art brut nie mogą być wykształceni artystycznie a ich prace powstają z własnej wyobraźni, z własnych impulsów twórczych, pozostając poza zasięgiem nurtu sztuki oficjalnej
    artyści zazwyczaj tworzą w samotności i ukryciu, często na wszelkich dostępnych materiałach, kierowani wewnętrzną potrzebą a ich prace niejednokrotnie są ukrywane lub niszczone przez nich samych
    twórcy nie mają najczęściej świadomości, że są artystami, mogą natomiast cierpieć na manię wielkościowe czy posłannicze