brut_nowPROJEKT BRUT NOW / 2018

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

 

W RAMACH PROJEKTU: KONCERTY, FILMY, WYSTAWY, SPOTKANIA EDUKACYJNE 'POGADAJMY. O...', TOP LISTA BRUT NOW ORAZ WARSZTATY

PARTNERZY PROJEKTU

hotel

logotypy

W RAMACH PROJKETU: KONCERTY, FILMY, WYSTAWY, SPOTKANIA EDUKACYJNE 'POGADAJMY. O...', TOP LISTA BRUT NOW ORAZ WARSZTATY

FILMY  + MINI FESTIWAL  FILMOWY OUTSIDER ART :

/ ŚWIAT WEDŁUG IONA B. (LUMEA V?ZUT? DE ION B.) REŻ. ALEXANDER NANAU, 2009, 60'
/ THOTH REŻ. SARAH KERNOCHAN, 2002, 40'
/ MONSTER ROAD REŻ. BRETT INGRAM, 2004, 80'
J/ ANDEK ON CORWOOD REŻ. CHAD FREIDRICHS, 2003, 88'
/ OUTSIDERZY (OUTSIDERS) REŻ. BEDIE FINZI, 2003, 36'
/ POSSUM TROT: ŻYCIE I DZIEŁO CALVINA BLACKA (POSSUM TROT - THE LIFE AND WORK OF CALVIN BLACK) REŻ. ALLIE LIGHT, 1977, 29'
/ PIĘKNA I BOKSER (CUTIE AND THE BOXER) REŻ. ZACHARY HEINZERLING, 2013, 82'
/ PODRÓŻE NA ZEWNĄTRZ (JOUNEYS INTO THE OUTSIDE WITH JARVIS COCKER) REŻ. MARTIN WALLACE ,1999, 145'
/ RZEKI I PRZYPŁYWY (RIVERS AND TIDES) REŻ. THOMAS RIEDELSHEIMER, 2001, 90'
/ MÓJ DZIECIAK MÓGŁBY TO NAMALOWAĆ (MY KID COULD PAINT THAT) REŻ. AMIR BAR-LEV, 2007, 82'
/ PRAWIE NA MIEJSCU (ALMOST THERE) REŻ. AARON WICKENDEN I DAN RYBICKY, 2015, 93'
/ AWANTURNICY - DZIEJE LAND ARTU (TROUBLEMAKERS: THE STORY OF LAND ART) REŻ. JAMES CRUMP, 2015, 72'

KONCERTY:
/ Radek Dziubek
/ Marcin Olejniczak
/ Normal Echo
/ Tomasz Misiak
/ Radio Noise Duo / Tomasz Misiak i Marcin Olejniczak /
/ Marcin Burzyński
/ Urho Rurho
/ Krystian Piotr
/ Kakofonikt
/ Mikołaj Tkacz

WYSTAWY + katalog finałowy projektu BRUT NOW:
/ Wystawa Władysława Grygnego
/  Sztuka jako narzędzie krytyki społecznej. Rola artysty w procesie gentryfikacji.
/  Sygnalista / wystawa Maciej Olszewskiego
/  Wystawa Hi, How are you ? Daniel Johnston +  Mikołąj Tkacz
/  Wystawa Brut Now

SPOTKANIA EDUKACYJNE 'POGADAJMY O....'

ZAPROSZENI: Ewa Tatar / Sebastian Cichocki / Stanisław Ruksza / Robert Kuśmirowski /  Łukasz Ronduda  / Kuba Szreder  / Paweł Althamer

TOP LISTA BRUT NOW / spotkania edukacyjne  poświęcone outsider art / Małgorzata Szaefer
WARSZATY:
/ warsztaty performatywne z Agą Chlebowską
/ warsztaty dźwiękowe z Dawidem Dąbrowskim

znak_ziemia

TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART / GALERIA TAK  / IX – XI. 2017

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

Projekt TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART to próba wnikliwego podejścia do problematyki outsider art w kulturze i sztuce. Istotnym elementem projektu jest walka na rzecz praw autorskich artysty outsidera, do tej pory nieunormowanych w Polsce.
Projekt ten to zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne i promocyjne dotyczące artystów outsider art.  Projekt będzie realizowany w Galerii TAK w Poznaniu oraz w wybranych placówkach Województwa Wielkopolskiego: Bojanowie, Pakówce, Puszczykowie, Mosinie, Rogalinku, Luboniu, Śremie, Lesznie, Rawiczu, Brzostowie, Gnieźnie, Owińska

Istotą projektu jest założenie pełnego uczestnictwa artysty outsidera w kreowaniu działań, sprawcza moc partycypacji. W tym celu przewiduje się uczestnictwo outsiderów na każdym etapie trwania projektu, przez uczestnictwo w pokazach filmowych, dyskusjach, warsztatach etc. Projekt obejmie 12 miasta Wielkopolski, w których przeprowadzony zostanie research wraz z edukacyjnym spotkaniami z kadrą placówek, a w 3 wybranych miejscowościach warsztaty muzyczne, które odbędą się w Brzostowie, Puszczykowie, Śremie. Adresatami zadania są artyści outsiderzy, artyści głównego nurtu, badacze sztuki, krytycy, kuratorzy, osoby niepełnosprawne, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w prace z outsiderami, rodzice i rodziny outsiderów.

 znak_2/ WYBRANE DZIAŁANIA  W RAMACH PROJEKTU:

WARSZTATY OTWARTEJ I MOBILNEJ PRACOWNI GALERII TAK
PROWADZONE PRZEZ HUBERTA WIŃCZYKA " WIBRUJĄCA TERKOCZĄCA ŻÓŁĆ".

Miejsce realizacja - Galeria TAK Poznan oraz w wybranych placówkach w Wielkopolsce / w Brzostowie, Puszczykowie, Śremie/

Od roku 2016 w Galerii "tak" odbywają się koncerty, mające wykazać związki muzyki eksperymentalnej ze sztuką outsider art czy to poprzez tematykę kompozycji, czy też podobieństwa przy metodzie tworzenia danych utworów muzycznych z metodami wykorzystywanymi przez twórców outsider art, czy też poprzez podobieństwo wykorzystywanych mediów.
Rozszerzeniem tego projektu są konkretne warsztaty twórcze, w ramach których muzyk i artysta multimedialny Hubert Wińczyk będzie wykorzystywał wszystkie te opisane wcześniej związki, a jednocześnie aktywizował współpracę pomiędzy różnymi grupami uczestnikami.

Odbiorcami tych warsztatów mają być bowiem niepełnosprawni fizycznie i umysłowo artyści, będący podopiecznymi Stowarzyszenia Na Tak i innych placówek w Poznaniu i Wielkopolsce, inni artyści outsiderzy, operujący rożnymi mediami i środkami przy tworzeniu swojej sztuki, rodzice outsiderów, terapeuci zajęciowi.
Podczas warsztatów artysta chciałby otworzyć uszy i głowy uczestników na wszelkie dźwięki zwłaszcza te, które są uważane za "brudne", wykorzystujące przedmioty znalezione, Podczas warsztatów jego uczestnicy będą zbierać ciekawie brzmiące przedmioty, budować z nich instrumenty, grać na złomie, nagrywać poezję dźwiękową, medytować w hałasie, nagrywać słuchowisko i projektować wystawę soundartu, która będzie rezultatem całego cyklu.

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE - OTWARTA PRACOWNIA GALERII TAK

Otwarta Pracownia Galerii Tak działa przez cały czas trwania projektu, jej oferta skierowana jest do outsiderów potrzebujących wsparcia (w postaci środków plastycznych, miejsca do pracy), które galeria zapewnia, a które umożliwiają działanie artystom już uznanym, którzy mieli wystawy w Polsce i za granicą oraz mniej znanym, dopiero zaczynającym pracę twórczą. Twórcy ci związani są z Galerią tak i Wielkopolską . Galeria pozostaje w kontakcie z outsiderami z domów pomocy społecznych, warsztatów terapii zajęciowej, którzy ubiegają się i mogą ubiegać się w ramach obecnego projektu o  rezydencje artystyczne.
W ramach projektu zostało przewidzianych 3 rezydencji dla outsiderów: Justyna Matysiak, Mikołaj Ławniczak, Iwona Mysera.
Rezydencje zapewniają jedynie przestrzeń i środki, cała moc sprawcza, decyzyjność wobec działa należy do artysty. Za rezydencje odpowiada artysta sztuk wizualnych od lat pracujący na uczelni artystycznej a także z outsiderami- Paweł Mysera.

SZKOLENIA /SPOTKANIA EDUKACYJNE

W czasie spotkań edukacyjnych/ szkoleń, przeprowadzonych w Galerii tak, beneficjenci projektu będą w stanie zapoznać się ze specyfiką działań outsiderów oraz ich prac a także zostaną zaprezentowane im prawa autorskie artysty niepełnosprawnego, w obecności prawnika, który zapozna beneficjentów projektu z prawami autorskimi outsiderów. Zaprezentowane zostaną modelowe typy działań w Europie, prezentujące model działań artysta-artysta, oraz model działań otwartego studia dla artystów. Szkolenie ma za zadanie podwyższenie kwalifikacji terapeutów artystycznych oraz uwrażliwienie ich na specyfikę działań outsidera, jego prawa do prac i wolności twórczej. Spotkanie edukacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat outsider art na wyższych uczelniach.

Beneficjenci zostaną wyłonienie na podstawie zgłoszeń, po uprzednim rozesłaniu przez galerię oferty do poszczególnych placówek w Wielkopolsce, m.in. w Bojanowie, Pakówce, Puszczykowie, Mosinie, Rogalinku, Luboniu, Śremie, Lesznie, Rawiczu, Brzostowie, Gnieźnie, Owińska. i zamieszczeniu informacji na stronie internetowej galerii tak. Oferta adresowana jest także do studentów uczelni wyższych zgłaszających chęć uczestnictwa w spotkaniu.

Szkolenie przeprowadzi Małgorzata Szaefer, Paweł Mysera, Rafał Jeczmyk we współpracy  z prawnikiem. Szkolenia obejmują: wykłady, prezentacje multimedialne, projekcie filmowe, dyskusje. Oferta adresowana jest także do studentów uczelni wyższych zgłaszających chęć uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym czy szkoleniu.

WYKŁADY/ PANELE DYSKUSYJNE - poruszenie kwestii pozycji artysty outsidera w kulturze, praw autorskich artystów outsiderów, sposobu prezentowania ich prac .

W ramach projektu będą miały miejsce wykłady, panele dyskusyjne z zaproszonymi artystami i ekspertami, przewidziana dyskusja z publicznością.

Panel 1  / Marginesy sztuki / Kim jest współczesny outsider.

Panel dotyczący współczesnej pozycji outsider art i outsidera w kulturze.  Zaproszenie prelegenci : Stanisław Ruksza, Rafał Jakubowicz, Łukasz Suprowiec.

Panel 2  / Prawa autorskie artysty outsidera.

Panel dotyczący nieunormowanych praw autorskich artystów outsiderów, którym niejednokrotnie placówki terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej odbierają prawo do własnych prac, rozporządzając nimi według własnego uznania. Prowadzenie panelu - Małgorzata Szaefer i Rafał Jęczmyk. Prawa autorskie outsiderów zostały opracowane przez prawnika na zlecenie galerii tak i zostaną zaprezentowane przez niego w ramach szkolenia w galerii tak.

Panel 3 / Jak prezentować prace outsiderów, strategie kuratorskie outsider art.

Panele dotyczący zaistnienia outsiderów w ramach ostatnich wystaw w Polsce: „Nie jestem psem”, Muzeum Sląskie, Katowice 2017; „Po co wojny są na świecie. Sztuka współczesnych outsiderów”, MSN, Warszawa 2016; „Palindrom”, Sopot 2016,  które w znaczący sposób zmieniają wizerunek artysty-outsidera i jego pozycje w sztuce w Polsce.

Zaproszeni rozmówcy: Zofia Czartoryska, Katarzyna Karwańska, Zbigniew Libera, osoby tworzące wystawy, zainteresowane tematyką outsider art. rowadzenie panelu - Małgorzata Szaefer i Rafał Jęczmyk.

PROJEKCJE FILMOWE, SPOTKANIA EDUKACYJNE, DYSKUSJE POŚWIĘCONE ARTYSTOM OUTSIDEROM

Projekcje filmowe, w ramach projektu, mają na celu przedstawienie najważniejszych filmów o outsider art z ostatnich paru lat, w tym w szczególności tych, które prezentują uznanych już artystów outsiderów. Filmom towarzyszyć będzie słowo wstępne, a po każdym filmie przewidziana jest dyskusja poświęcona specyfice działań outsiderów. Kurator filmowy: Rafał Jęczmyk.

Wybrane filmy: "Emery Blagdon i jego lecznicza maszyna" ("Emery Blagdon and His Healing Machine") – reżyseria Kelly Rush (2013),  "Zabytkowe jutra" ("Vintage Tomorrows") – reżyseria Byrd McDonald (2015) "Zabytkowe jutra", "Cyberpunk" ("Cyberpunk") – reżyseria Marianne Trench (1990) "Cyberpunk", "Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec" ("Eternity has no door to escape") – reżyseria Artur Borgnis (2017),  "Sądowe morderstwo Jakoba Mohra" ("Justiční vražda Jakoba Mohra") – reżyseria Eva Koťátková (2016), "Crumb" ("Crumb") – reżyseria Terry Zwigoff (1994), "Odwrócić świat sztuki do góry nogami" ("Turning The Art World Inside Out") – reżyseria Jack Cocker (2013), "Śmietnisko" ("Waste land"), reżyseria Lucy Walker (2010).

Prawa do prezentacji tych filmów zostały uzyskane przez kontakt z reżyserami, prawami dysponuje galeria tak, która jako placówka non-profit została zwolniona z opłat za prezentację tych filmów. Wszystkie filmy będą zawierać tłumaczenia na język polski.  Filmy prezentowane w formie dwudniowego mini festiwalu. Wstęp bezpłatny.

RESEARCH

Odbywa się w wybranych placówkach na terenie Wielkopolski, promocja nowo odkrytych outsiderów, kształtowanie pełnych uwagi postaw w stosunku do prac outsidera.
W czasie trwania projektu przeprowadzony zostanie research w różnych środowiskach (domy pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej m.in. Bojanowie, Pakówce, Puszczykowie, Mosinie, Rogalinku, Luboniu, Śremie, Lesznie, Rawiczu, Brzostowie, Gnieźnie, Owińska. W sumie obejmie 12 miasta Wielkopolski, mający na celu zgłębienia obrazu współczesnego outsider art w Polsce.  Research:  Paweł Mysera, oraz Małgorzata Szaefer.

Odwiedzane placówki, ich pracownicy, osoby zarządzające zostaną zapoznane ze specyfiką działań outsiderów tak by w przyszłości było można zapobiec niszczeniu przez nich prac outsiderów, co nie jednokrotnie miało juz miejsce w historii outsider art. Osoby zarządzające placówkami, terapeuci zostaną także wyczuleni na prawa artysty niepełnosprawnego (czy to intelektualnie czy fizycznie), zostaną przedstawione im prawa autorskie outsiderów, nad przestrzeganiem których galeria tak ma zamiar czuwać.  Osoby te będą mogły liczyć także na wsparcie ze strony galerii tak w dostarczeniu im materiałów malarskich, powołanie ich w przyszłości na rezydencje artystyczne i inne.

znak_wystawyWYSTAWA   ▲ B  z udziałem outsiderów i artystów sztuki głównego nurtu

Outsiderzy: Radosław Perlak, Kamil Kurzawa, Iwona Mysera, John Urho Kemp, Władysław Grygny, Barbara Chęcka. Artyści sztuki głównego nurtu: Gosia Bartosik, Diana Grabowska, Stanisław Bałdyga, Paweł Mysera, Kuratorzy wystawy: Małgorzata Szaefer, Paweł Mysera.

PUBLIKACJA  TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART

Publikacja finałowa zatytułowana „Trójkąt Bermudzki / outsider art” będzie zawierać teksty dotyczące specyfiki działań outsider art, strategii kuratorskich, muzyki outsider art. Ukaże związki i inspiracje pomiędzy outsider art a sztuką głównego nurtu na poziomie wykorzystywanych środków czy przekazu artystycznego i ideologicznego.
Teksty do publikacji: Małgorzata Szaefer, Rafał Jęczmyk, zaproszeni do współpracy eksperci w tej dziedzinie, m.in. Aram Muksiam. Opracowanie graficzne Kajetan Hajkowicz.

OSOBY WSPÓŁTWORZACE PROJEKT:

Znak projektu-Małgorzata Gurowska, warsztaty dźwiękowe - Hubert Wińczyk, projekt publikacji i strony galerii  – Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej -Paweł Mysera, kuratorka projektu/sztuk wizualnych -Małgorzata Szaefer, kurator muzyczny i filmowy - Rafał Jęczmyk, oprawa medialna, koordynacja-Paulina Piórkowska, dokumentacja fotograficzna – Magdalena Kasperczak.

 


trojkat

/ TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART / 2017

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

logo_poznan
IDEA TRÓJKĄTA BERMUDZKIEGO + OUTSIDER ART
Nazwa projektu, TRÓJKĄT BERMUDZKI, nawiązuje do słów słynnego kuratora Christiana Bersta: „outsider art jest zoną na kształt Trójkąta Bermudzkiego”, a także do zjawisk, które pozostają poza granicami sztuki oficjalnej i wykazują wiele podobieństw z outsider art, takimi jak sztuka spontaniczna, sztuka internetu, steampunk,cyberpunk, vaporwave, undergoundowy komiks czy sytuacjonizm.

Projekt TRÓJKĄT BERMUDZKI to próba wnikliwego podejścia do problematyki outsider art i wykazania jej powiązań z wyżej wymienionymi zjawiskami w sztuce i muzyce. Ten projekt to zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tych zjawisk; to wystawy, warsztaty, projekcje, koncerty, spotkania i publikacje, których celem jest propagowanie wiedzy i aktywizacja uczestników z różnych grup wiekowych i społecznych. Realizacja projektu została przewidziana w Galerii tak w Poznaniu oraz w wybranych ośrodkach w Poznaniu i w Polsce.

WYSTAWY powstaną we współpracy z zaproszonymi do projektu kuratorami, artystami, badaczami; do każdej z wystaw przewidziane zostało spotkania edukacyjne, rozwijające idee specyfiki działań artystów outsider art.
/ wystawa kolekcji outsider art dr Andrzeja Janickiego
/ "Interwencja socjologiczna w kontekście sztuki współczesnej" we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
/ wystawa Jeroen Hollandera i Michaela Golza
/ wystawa Rafała Koseli
/ wystawa Miroslava Tichy’ego

PROJEKCJE FILMOWE mają na celu przedstawienie najważniejszych filmów o outsider art i zjawiskach, których ten projekt dotyczy oraz wykazanie związków pomiędzy tymi estetykami i fenomenami. Przed każdym filmem zostanie wygłoszone słowo wstępne a po każdym filmie przewidziana jest dyskusja. Każda projekcja towarzyszy wystawie, koncertowi lub dyskusji.
/ "Emery Blagdon i jego lecznicza maszyna" ("Emery Blagdon and His Healing Machine") – reżyseria Kelly Rush (2013)
/ "Zabytkowe jutra" ("Vintage Tomorrows") – reżyseria Byrd McDonald (2015) / "Cyberpunk" ("Cyberpunk") – reżyseria Marianne Trench (1990) / "Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec" ("Eternity has no door to escape") – reżyseria Artur Borgnis (2017)
/ "Sądowe morderstwo Jakoba Mohra" ("Justiční vražda Jakoba Mohra") – reżyseria Eva Koťátková (2016)
/ "Crumb" ("Crumb") – reżyseria Terry Zwigoff (1994)
/ "Odwrócić świat sztuki do góry nogami" ("Turning The Art World Inside Out") – reżyseria Jack Cocker (2013)
/ "Śmietnisko" ("Waste land"), reżyseria Lucy Walker (2010)
KONCERTY w ramach projektu zostały starannie wybrane, by pasowały do jego koncepcji. Zaproszeni muzycy w swojej twórczości odnoszą się do outsider art lub innych omawianych w ramach projektu zjawisk w sposób bezpośredni, inspirując się tymi fenomenami, bądź też stosują metody często spotykane wśród artystów outsider art, np. recykling dźwiękowy.
/ MIKOŁAJ TKACZ (WSZYSTKO)
/ RADOSŁAW WŁODARSKI (SYNTHOPIA)
/ KRZYSZTOF PAWLIK (RHETORIC CONVERSATION)
/ PATRYK LICHOTA
/ RAFAŁ JĘCZMYK (EMMA ZUNZ)
Projekt Trójkąt Bermudzki / outsider art został dofinansowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania.
Znak projektu-Małgorzata Gurowska, projekt publikacji – Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej-Paweł Mysera, kuratorka projektu/sztuk wizualnych-Małgorzata Szaefer, kurator muzyczny i filmowy- Rafał Jęczmyk.

 


czarna_bandera2

2016 /  PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART

Siłą przekazu nazwy CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART chcemy włączyć WAS w MYŚLENIE o outsider art i URUCHOMIĆ alternatywną siatkę kontaktów, podobną pirackim XVII – wiecznym, niezależnym sieciom, służącym wymianie usług.  Jednocześnie wdzierając się w obszar sztuki głównego nurtu, dokonując „pirackiego podboju”, chcemy aby outsider art chce pozostało w autonomii wobec mainstreamu.

poznanSieć sprzymierzeńców projektu  CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART obejmie: Barak Kultury Poznań, Klubo/Kawiarnia Zemsta Poznań, Galeria Yes Poznań, Viva Polska Warszawa/Poznań, Fundacja/ Galeria Sztuczna Warszawa, Asp Warszawa,  Poznan Design Days,  Spółdzielnia/Kawiarnia Dobra Poznań, Godny Pracownia Poznań, Bęc Zmiana Warszawa, Pracownia Pytań Granicznych UAM Poznań, Uniwersytet Artystyczny Poznań, Fundacja 5 Zmysłów Poznań, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych I Dziennikarstwa Poznań,  Poznan Concordia Design, School of Form Poznań i inne.

Działania CZARNEJ BANDERY skupione są na prezentacji outsider art w Poznaniu, ukazaniu tego zjawiska w kontekście innych dziedzin sztuki i jego coraz większego wpływu na współczesną kulturę.

Tytuł projektu powstał z fascynacji  związkami sytuacjonizmu i outsider art.

Podobnie jak outsiderzy sytuacjoniści poszukiwali wolności w sztuce i życiu, uznając twórczą aktywność za treść życia i jego urzeczywistnienie. Taką przestrzenią wolnej, autentycznej sztuki jest outsider art. Projekt CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART odnosi się w sposób bezpośredni do związków outsider art z sytuacjonizmem:  idei dryfowania, wiecznego poszukiwania, zatracenia w psychogeograficznej grze, fascynacji względną geografią, bezcelowym przemieszczaniem się, stwarzaniem pociągających sytuacji, przybierających  samoprzekształcające się formy; dając świadectwo „sztuki zbijającej z topu”, incydentalnej, dla której twórcza aktywność to treść życia i jego urzeczywistnienie.  Projekt  obejmuje  poszukiwanie przestrzeni geograficznych, społecznych, kulturowych, imaginacyjnych o potencjale pozwalającym się przekształcać  w strefy autonomiczne outsider art, które we wspólnym działaniu  stają się mocniejsze.

Projekt połączy te sfery wolne, wspólnoty, minispołeczności, które za sprawą swojej sprawnej sieci zakładają  intensyfikację życia codziennego. Projekt w swej idei zakłada marzenie by sztuka jako taka stała się warunkiem życia, wraz z postrzeganiem samego siebie i swojego środowiska jako byt plastyczny.

CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART. to:  5 AKCJI – SIECI,  w ramach których każdej akcji-sieci została przypisana organizacja działań edukacyjnych w przestrzeniach Poznania : 5 WYSTAW / 5 SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH / 5 POKAZÓW FILMOWYCH Z POGADANKĄ  / 10 EDUKACYJNYCH SPOTKAŃ ZEWNĘTRZNYCH- MOBILNYCH  / 5 KONCERTÓW / 5 DZIAŁAŃ  WARSZATOWYCH / w tym warsztaty muzyczne, kulinarne, fotograficzne, artystyczne / 10 REZYDENCJI „OTWARTEJ PRACOWNI” GALERII „TAK” / 5 DZIAŁAŃ WARSZTATOWYCH „MOBILNEJ PRACOWNI” GALERII  „TAK

AKCJE –SIECI :

/ ISTNIENIA/ WSPÓLISTNIENIA / ZWIERZĘTA + OUTSIDER ART ! _ w ramach INNWAZJI BARBARZYŃCÓW

Współpraca Galerii „tak”  w ramach akcji-sieci nr 1 z:Klubo/ kawiarnią Zemsta w Poznaniu, Barakiem Kultury w Poznaniu,  Spółdzielnią Dobra Robota i Kawiarnią Dobra w Poznaniu, Viva!  Polska z Warszawy, Fundacją / Galerią  Sztuczną z Warszawy,

/ DESIGN + OUTSIDER ART ! wystawa w ramach POZNAN DESIGN DAYS

Współpraca Galerii „tak” w ramach akcji-sieci nr 2 z: Galerią „Yes” w Poznaniu, Poznan Design Days, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Wystawa OUTSIDERKI Justyny Matysiak i prac studentów ASP w Łodzi, zainspirowanych jej twórczością,

/ PUNK ROCK + OUTSIDER ART !

Wystawa  Daniela Stachowskiego.  Prezentacja prac tego artysty outsider art młodego pokolenia, który w swoich rysunkach komentuje otaczającą rzeczywistość, porusza tematykę historyczną m. in. stanu wojennego, Powstania Warszawskiego, na bieżąco komentując także zaistniałe zdarzenia, tworząc prace utrzymane w punkowej, komiksowej stylistyce.

/ FOTO + OUTSIDER ART ! wystawa  w ramach  INNEGO FESTIWALU
Wystawa w ramach INNEGO FESTIWALU, we współpracy z Barakiem Kultury, Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Ostoja” we Wrocławiu

Wystawa Tomasza Machcińskiego „ 1000 twarzy”, artysty outsider art z Kalisza, który od 1966 roku tworzy autoportrety fotograficzne, przebierając się za znane postaci. Jak sam mówi, nie stosuje peruk, trików, natomiast wykorzystuje wszystko to, co dzieje się z jego organizmem, jak odrastanie włosów, ubytek zębów, choroby, starzenie.

/ UTOPIJNE WIZJE + OUTSIDER ART  !

Współpraca  Galerii „tak” w ramach akcji-sieci nr 4 z: Pracownią Pytań  Granicznych UAM w Poznaniu, Wyższa Szkola Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Wystawa Władysława Matlęgi „Co dalej? Proszę zapytaj właściciela obrazu”. Wystawa artysty z Krakowa, który w wieku 65 lat zaczął tworzyć obrazy zdradzające moralizatorskie posłannictwo. Jest doskonałym komentatorem rzeczywistości, tworzącym obrazy katastroficzne, wizjonerskie, futurystyczne i komentujące teraźniejszą sytuację społeczną i polityczną. Ich lapidarna forma obejmuje głównie przedstawienia z dzieciństwa, młodości, czasów wojny, ale także wydarzenia współczesne

/  PUBLIKACJA „Czarna Bandera  / outsider art” / wersja polsko-angielska/,

Projekt tworzą ludzie !

Znak projektu CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART - opracowanie Małgorzaty Gurowskiej, projekt katalogu  i publikacji finałowej projektu - Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej - Paweł Mysera, spotkania edukacyjne, organizacja wystaw, działania Otwartej Pracowni Galerii „tak” - Małgorzata Szaefer, pokazy filmowe, spotkania edukacyjne, organizacja koncertów - Rafał Jęczmyk. W projekcie udział wezmą m.in. Ania Siekierska, Arleta Sierakowska, Marta Wiśniewska, Małgorzata Rel, Hubert Wińczyk, Jaś Sajdak, Ewa Dąbrowska, Krzysztof Pawlik, Projekt Ropa i inni…


zanu

2015 / PROJEKT: UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART.

Tytuł projektu zrodzony z fascynacji słowami grupy LAO CHE / Hydropiekłowstąpienie, Gospel, 2008, WWW.LAOCHE.ART.PL/ ma wprowadzić  pełne zanurzenie w obszar outsider art/art brut. W ramach projektu przewidziane zostały wystawy, którym towarzyszyć będą spotkania edukacyjne, pokazy filmowe, warsztaty. Celem organizowanego projektu jest wkroczenie w niszę kulturową, pomijane zjawiska sztuki oraz stworzenie alternatywy dla szeroko pojętej sztuki głównego nurtu, mainstreamu. O ile zjawisko outsider art jest szeroko uznane w Europie i Stanach Zjednoczonych, o czym świadczyć mogą doskonale działające galerie sztuki art brut /szczególnie we Francji, Szwajcarii, Belgii/, targi sztuki - Outsider Art Fair, organizowane w Nowym Jorku a od 2014 roku w Paryżu oraz utworzone w 2010 roku European Outsider Art Association, którego Galeria ?tak? jest członkiem, o tyle sytuacja w Polsce wymaga wielu działań edukacyjnych przygotowujących na spotkanie z outsider art. W tej sytuacji galeria „tak” uruchamia PROJEKT: UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART / WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w ramach , którego galeria „tak” organizuje: WYSTAWY/ SPOTKANIA EDUKACYJNE/ REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w Otwartej Pracowni Galerii „tak”/ DZIAŁANIA MOBILNEJ PRACOWNI Galerii „tak” w wybranych placówkach na terenie WIELPKOPOLSKI, m.in. w Bojanowie, Pakówce, Gnieźnie, Śremie i innych.

Planowane wystawy:
1.// STYCZEŃ / WYSTAWA FOTOGRAFII WTZ PRZYLESIE _ TAFLA
2.// LUTY / WYSTAWA OLI WINNICKIEJ_CALINECZKA
3.// KWIECIEŃ / WYSTAWA UTOPIĘ WASZĄ UTOPIĘ /OUTSIDER ART W RAMACH FESTIWALU INWAZJA BARBARZYŃCÓW / ORGANIZOWANEGO PRZEZ BARAK KULTURY
4.// MAJ / W RAMACH WROCŁAWSKIEJ NOCY MUZEÓW GALERIA TAK PROMUJE HENRYKA ŻARSKIEGO W GALERII ARTBRUT WE WROCŁAWIU
5.// CZERWIEC /?WYSTAWA INDYWIDUALNA IWONY MYSERY
6.// LISTOPAD / WYSTAWA INDYWIDUALNA JUSTYNY MATYSIAK W RAMACH INNEGO FESTIWALU / ORGANIZOWANEGO PRZEZ BARAK KULTURY
7.// GRUDZIEŃ / WYSTAWA FINAŁOWA PROJEKTU / UWAGA! ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART.

Planowane spotkania edukacyjne, dyskusje z udziałem Rafała Jęczmyka i Małgorzaty Szaefer:
1//. WIELKIE UTOPIE OUTSIDER ART/ KWIECIEŃ / ANARCHISTYCZNY KLUB/ KSIĘGARNIA ZEMSTA, POZNAŃ
2//. ECO IDEE ART BRUT / MAJ / GALERIA ARTBRUT, WROCŁAW
3//. WIZJE ARCHITEKTURY W ART BRUT / MAJ / GALERIA TAK, POZNAŃ
4//. PISMO W OUTSIDER ART / CZERWIEC / GALERIA TAK, POZNAŃ
5//. PRZETWORZENIE / WIZERUNEK W ART BRUT / LISTOPAD / GALERIA TAK, POZNAŃ

Rezydencje w Otwartej Pracowni galerii „tak”: Justyny Matysiak, Iwony Mysery, Henryka Żarskiego, Pawła i Wojtka Andrzejak, Mariusza Sztuby, Mariusza Józefiaka, Lidki Piskorskiej

DODATKOWO wraz z Portalem Internetowym PION.P - galeria „tak” realizuje w 2015 roku projekt dofinansowany z AQUANET + dla seniorów 50+/ w tym warsztaty z ikonopisania, fotografii i rękodzieła/.
____________________________________
PROJEKT // PIĘKNO W PAKIECIE // 2014 + DZIWNE ZJAWISKA_OUTSIDER ART
W 2014 roku Galeria „tak” realizuje projekt wystawienniczy PIĘKNO W PAKIECIE wraz z programem edukacyjnym DZIWNE ZJAWISKA_ OUTSIDER ART.
Prześmiewcza natura tytułu zaczerpnięta została z obrazu Niny Matysiak, wpisując się doskonale w obecną konsumpcyjno- promocyjną naturę świata. Projekt podejmuje problematykę ukrytych znaczeń outsider art, prezentując prace artystów związanych z galerią „tak” od wielu lat, tkj. Henryka Żarskiego, Justyny Matysiak, Mikołaja Ławniczaka oraz nowych m.in. Władysława Grygnego, Iwony Mysery, braci Wojtka i Pawła Andrzejak, Mariusza Józefiaka i innych.
Terytorium projektu obejmuje Polskę. Jest swoistym paktem pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Galeria „tak” podjęła współpracę z Galerią ArtBrut we Wrocławiu, działającą w ramach Stowarzyszenia Świat Nadziei we Wrocławiu /galerią dowodzą Aga Chojnacka i Jacek Zachodny/ oraz z Rafałem Jęczmykiem, również działającym we Wrocławiu a zaproszonym do współpracy w ramach spotkań edukacyjnych, organizowanych w Galerii „tak”/ Rafał Jęczmyk- animator kultury, dziennikarz, kurator muzyczny, filmowy i artystyczny, m.in. Avant Art Festival, Wrocław Industrial Festival, Nowe Horyzonty, Energia Dźwięku, Podwodny Wrocław, Kino CRK i inne/.

WYSTAWY w ramach PAKIETU:
// wystawa PIĘKNO W PAKIECIE //2, Galeria „tak”, Poznań
// wystawa PIĘKNO W PAKIECIE X 3, J.MATYSIAK, I.MYSERA, M.ŁAWNICZAK, Galeria ArtBrut, Wrocław
// wystawa FAZA KSIĘŻYCA…WŁADYSŁAW GRYGNY, Galeria „tak”, Poznań
// wystawa HENRYKA ŻARSKIEGO, Galeria „tak”, Poznań
Galeria „tak” w 2014 roku wpisuje swoje działania w SFERĘ POZNANIA, m.in. w ramach akacji, takich jak:

// FESTIWAL POZNAŃ DESIGNS DAYS, wystawa prac Justyny Matysiak w Galerii Pestka
// POZNAŃ GALLERY WEEKEND, wystawa dyplomowa absolwentki Uniwersytetu Artystycznego – Róży Smółki
// Wystawa KURNIK, AlerGia, Poznań, z udziałem Justyny Matysiak
// 25-lecie Stowarzyszenia Na Tak ! , wystawa Henryka Żarskiego / październik
// spotkanie + wystawa w księgarni BOOKAREST, Poznań /październik

Akcja edukacyjna DZIWNE ZJAWISKA_OUTSIDER ART, poświęcona jest niezgłębionym treściom art brut/outsider art, spotkania w ramach cyklu obejmą idee: UKRYTE_ OBSESJE_KOSMOGONIE_ENVIRONMENT_WYNALAZKI_MUZYKA OUTSIDER ART itd…
____________________________________
PROJEKT TIMELESSNESS // 2013
W 2013 roku Galeria Tak zrealizowała kolekny, międzynarodowy projekt TIMELESSNESS, w ramach które maiły miejsce międzynarodowe wystawy:
- „ PPPPPPPP/ Josef Hofer” w Galerii tak w Poznaniu i Austriackim Forum Kultury w Warszawie / wystawa powstała w kooperacji z Austriackim Forum Kultury w Warszawie i Lebenshife Ostereich w Reid w Austrii /. Poznańska wystawa zrealizowana została w ramach Mediation Biennale-Polska Biennale
- „The Host in a Bottle- Polish art brut “ w art)&(marges museum w Brukseli / we współpracy z Polskim Instytutem w Brukseli, WBI w Brukseli i Warszawie, Muzeum Art & Marges w Brukseli/
- “Mind the Gap- outsider art from Belgium” w Galerii Tak w Poznaniu / we współpracy z Polskim Instytutem w Brukseli , WBI w Brukseli i Warszawie, Muzeum Art & Marges w Brukseli/
- „Takie rzeczy to niech se mówi Marii Wnęk a nie mi…” w Galerii Tak w Poznaniu / poznańska wersja brukselskiej wystawy/
- “Les Saints de L’art polonais” w Creation Franche Museum w Begles we Francji / we współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu, Muzeum Creation Franche w Begles/
- „Timelessness_Lubos Plny & Zdenek Kosek” / we współpracy z abcd Collection Paris-Pragh/

W ramach projektu odbyły się spotkania z udziałem zagranicznych gości, w których udział wzięli: dr Elisabeth Telsnig, Tatiana Veress, Pr Alain Bouillet, Pascal Rigeaude. Spotkania zostały zorganizowane w Galerii Tak w Poznaniu, art)&(marges museum, Creation Franche Museum.
Głównym celem projektu stałą się prezentacja współczesnych, czołowych artystów art brut w ramach wystaw a także organizacji spotkań z europejskimi badaczami outsider art.
Prócz promocji twórców podjęta została refleksja nad współczesną sytuacją art brut/outsider art, która znalazła wyraz w przygotowywanej publikacji TIMELESSNESS.
W publikacji będzie można odnaleźć głosy badaczy art brut: Barbara Safarova / abcd Collection, Paryż/, Pierre Muylle / Mad Museum, Liege /, Tatiana Veress / art)&(marges museum, Bruksela/, Patric Allegaert / Dr Guislain Museum, Gandawa/.
Znak projektu: Małgorzata Gurowska.
____________________________________
PROJEKT I PUBLIKACJA KOCHANY PTAKU KRUKU // 2010-2011
W 2011 roku ukazała się w Polsce pierwsza, międzynarodowa publikacja, poświęcona sztuce kobiet, w której zapis słowny odgrywa kluczową rolę.
Partnerami projektu zostali: art)&(marges museum w Brukseli, abcd Collection w Paryżu, La Tinaia Collection we Florencji, Creation Franche Museum w Begles, Prinzhorn Collection w Heidelbergu, Kolekcja Prywatna Anny Zemankovej w Pradze, kolekcja Aliana Bouillet, Kolekcja Leszka Macaka w Krakowie, Kolekcja Oto Ja w Płocku.

Publikacja została dofinansowana z Funduszu Promocji Twórczości / Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku.
Znak projektu: Małgorzata Gurowska.
____________________________________
ART BRUT SZTUKA SZLACHETNA I GORZKA…

Taki tytuł nosił projekt realizowany przez galerię „tak” wraz z Fundacją Fabryka UTU z Torunia oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym „Oto Ja” z Płocka, w 2008 roku. Termin ART BRUT został przyjęty przez galerię „tak”, posługują nim się także nasi Przyjaciele. Na odwołanie do nazwy stworzonej przez Jeana Dubuffeta %5E1, wpływa fakt aktualności pojęcia w europejskim środowisku art brut oraz przyjęte kryteria przez Dubuffeta pozwalające na identyfikację prac sztuki osobliwej, surowej, granicznej czy sztuki znamion jak czasami wymiennie określa się art brut. Zainteresowanych odsyłam do bibliografii.
Podjęte realizacje kuratorskie w galerii „tak”, w Poznaniu, zrodziły się z fascynacji sztuką art brut. Mam tu na uwadze wystawy: „Kobiety” /2008 rok/, „Mam lekko” /2009 rok/, „Tangram. Rodzaj męski.” /2009-10 rok/, oraz projekty: „Art Brut sztuka szlachetna i gorzka. Rozpoznanie i próba osłodzenia” /2008 rok/, „Kochany Ptaku Kró/uku” /2009-10 rok/.
Działania te miały za zadanie włączyć polski art brut w światowy dyskurs sztuki dotyczący związku art brut ze sztuką współczesną. Zorganizowane wystawy prezentowały otwartą formę, nastawioną na brak jednoznacznych stwierdzeń w obrębie sztuki, świata, myśli, wprowadzając interdyscyplinarność często odnosiły się do literackich i filozoficznych źródeł. Odwoływały się jednocześnie do koncepcji łączności sztuk rozpoczętej przez artystów XX wieku, poczynając od Paula Klee, Maxa Ernsta, Alfreda Kubina, kontynuowanej przez Georga Baselitza, Arnulfa Rainera, Hansa Bellmera, Clausa Oldenburga, Anette Messager, Louis Bourgeois czy Henriego Michaux. Cennym źródłem odniesień dla poznańskich działań stały się także kuratorskie projekty Heralda Szeemanna w ramach „Documenta 5” w Cassel w 1972 roku, wystawa Jana Hoeta „Loss of Controle”, zrealizowana w Martha Hepburn w 2009 roku a także wystawy: „Parallel Visions. Modern Artists and Outsider Art” i „Madness is female. Women’s art. In psychiatry around 1900”.

Dzięki współpracy z artystami sztuki współczesnej: Anną Konik, Małgosią Gurowską, Basią Bańdą, Magdą Starską, Olą Winnicką, Olgą Salamon, Jackiem Markiewiczem, Pawłem Myserą, Jackiem Malinowskim uaktywniona została myśl na temat art brut i związku sztuk.
Jednocześnie prezentacja twórców w ramach wystaw indywidualnych Justyny Matysiak, Edwarda Sutora, Marii Wnęk, Henryka Żarskiego, Adama Dembińskiego, Przemka Kiebzaka, Krzysztofa Wiśniewskiego i wielu innych, pozwala na bliższe przyjrzenie się specyfice art brut.
Interesujący związek psychiatrii i sztuki, działań Hansa Prinzhorna i wpływ jego undergrandowej biblii Artistry of the Mentally Ill. A Contribution to the Psychology and Psychopatology of Configuration oraz Waltera Morgenthalera, Arpad Selig, Camilo Reuter i innych, sprawił że założeniem obecnie realizowanego przez galerię „tak” projektu NIKT Z NIKĄD, stały się poszukiwania nowych twórców w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Odkrycia zostaną zaprezentowane w ramach wystawy wieńczącej projekt.

m.sz.
marzec 2011

____________________________________
1 Pojęcie stworzone przez Jeana Dubuffeta w 1945 roku. Oto podstawowe kryteria art brut:

  • sztuka nieskażona jakąkolwiek edukacją artystyczną czy wpływami kulturowymi, tym samy twórcy art brut nie mogą być wykształceni artystycznie a ich prace powstają z własnej wyobraźni, z własnych impulsów twórczych, pozostając poza zasięgiem nurtu sztuki oficjalnej
    artyści zazwyczaj tworzą w samotności i ukryciu, często na wszelkich dostępnych materiałach, kierowani wewnętrzną potrzebą a ich prace niejednokrotnie są ukrywane lub niszczone przez nich samych
    twórcy nie mają najczęściej świadomości, że są artystami, mogą natomiast cierpieć na manię wielkościowe czy posłannicze