RESEARCH

muralATOM WSZECHŚWIATA / BRUT NOW

projekt badawczy Małgorzaty Szaefer

Głównym założeniem projektu jest próba ukazania aktywistycznych, performatywnych, konceptualnych postaw outsiderów, którzy działają w imię ochrony świata i natury, często głosząc posłannicze, pacyfistyczne odezwy zaszyfrowane pod postacią skomplikowanych systemów liczbowych, mających uchronić ludzkość przed katastrofą. Projekt nakierowany został głównie na operacje współczesnego brut now, m.in. idei „Atomu Wszechświata” Haralda van Bendera, akcji „drzewa zamiast pomników” Meliny Riccio, przesłania „alfanumerycznej pieśni” John Urho Kempa, wynalazku „Języka T” Jeana Perdrizeta czy projektów życia „The cold rays” Horsta Ademeita i „The World Rescue Project” Vandy Vieiry-Schmidt a także na wiele innych „strategii outsiderskich”.

W ramach projektu zostały przewidziane działania:

 • research / archiwum prac Haralda van Bendera – The Prinzhorn Collection, Heidelberg, Niemcy; Delmes Zander Gallery, Kolonia, Niemcy
 • research / archiwum prac Horsta Ademeita – Delmes Zander Gallery, Kolonia, Niemcy
 • spotkanie z artystką Vandą – Vieira Schmidt – Berlin, Niemcy
 • wystawa / dotycząca idei „Atomu Wszechświata” pieczołowicie strzeżonego w macicy Haralda van Bendera oraz pracy z cyklu „The World Rescue Project” Vandy Veiry Schmidt – Galeria Tak
  przeprowadzenie wykładów edukacyjnych – konferencja UP i Stowarzyszenia Psychiatria i sztuka w Krakowie, Trafostacja Sztuki w Szczecinie i Galeria Miejska w Poznaniu
 • tekst poświęcony Melinie Riccio / Magazyn RTV

Specjalne podziękowania dla:

 • artystki Vandy Vieiry – Schmidt za możliwość spotkania oraz pracę z cyklu „The World Rescue Project”
 • Susanne Zander, Delmes Zander Gallery, Kolonia za możliwość przeprowadzenia researchu oraz udostępnienie fotografii prac Haralda van Bendera do celów promocyjnych projektu
 • Thomas Roeske, The Prinzhorn Collection, Heidelberg za możliwość przeprowadzenia researchu
 • fotografika Mario del Curto za udostępnienie fotografii Meliny Riccio
 • Terezie Zemankova , abcd Collection, Praga za udostępnienie fotografii prac Zdenka Koska, Lubosa Plnyego

ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

logo minister

______________________________________________________________________

znak_2

W RAMACH PROJEKTU TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART / GALERIA TAK  / IX – XI. 2017

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

Odbywa się w wybranych placówkach na terenie Wielkopolski, promocja nowo odkrytych outsiderów, kształtowanie pełnych uwagi postaw w stosunku do prac outsidera.

W czasie trwania projektu przeprowadzony zostanie research w różnych środowiskach (domy pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej m.in. Bojanowie, Pakówce, Puszczykowie, Mosinie, Rogalinku, Luboniu, Śremie, Lesznie, Rawiczu, Brzostowie, Gnieźnie, Owińska. W sumie obejmie 12 miasta Wielkopolski, mający na celu zgłębienia obrazu współczesnego outsider art w Polsce.

Odwiedzane placówki, ich pracownicy, osoby zarządzające zostaną zapoznane ze specyfiką działań outsiderów tak by w przyszłości było można zapobiec niszczeniu przez nich prac outsiderów, co nie jednokrotnie miało juz miejsce w historii outsider art. Osoby zarządzające placówkami, terapeuci zostaną także wyczuleni na prawa artysty niepełnosprawnego (czy to intelektualnie czy fizycznie), zostaną przedstawione im prawa autorskie outsiderów, nad przestrzeganiem których galeria tak ma zamiar czuwać.  Osoby te będą mogły liczyć także na wsparcie ze strony galerii tak w dostarczeniu im materiałów malarskich, powołanie ich w przyszłości na rezydencje artystyczne i inne.

Research:  Paweł Mysera, Małgorzata Szaefer.