Galeria zajmuje się współczesnym art brut/outsider art.

Od przeszło dziesięciu lat Galeria tak realizuje projekty, m.in. „NiktzNikąd”, „Utopię waszą utopię! Outsider art.”, „Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie / outsider art”, „Czarna Bandera/ outsider art”/, łączące różne dziedziny kultury oraz różnych twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po artystów odizolowanych społecznie, od mainstreamu po outsiderów. Projekty te budują sieć zależności, wpływów między nimi, pokazują mechanizmy wzajemnych zawłaszczeń i powstawania obszarów wspólnych. W 2016 roku w ramach projektu „Czarna Bandera / outsidera art” Galeria tak współpracowała z anarchistami, działaczami prospołecznymi i prozwierzęcymi, włączając outsider art w „piracką sieć” aktywistycznych działań na rzecz wolności w sztuce i życiu.

W 2017 roku powstał projekt „Trójkąt Bermudzki/ outsider art”, którego celem stało się stworzenie zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących outsiderów, pozostających poza granicami sztuki oficjalnej, lecz wykazujących wiele podobieństw do sztuki spontanicznej, sztuki internetu, steampunk, cyberpunku, vaporwave, undergoundowego komiksu czy sytuacjonizmu.

GALERIA TAK

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
www.galeriatak.pion.pl
www.stowarzyszenienatak.pl
dyrektorka / kuratorka / Małgorzata Szaefer
m.szaefer@natak.pl

tel. +48668577199

Gallery devoted to contemporary art brut/outsider art.

For more than ten years the TAK Gallery has organised projects, such as “NiktzNikąd” [“NobodyfromNowhere”], “Utopię waszą utopię! Outsider art!” [“I’ll Drown Your Utopia! Outsider Art”], “Uwaga ! Zarządzam pełne zanurzenie / outsider art” [“Attention! Full Immersion / Outsider Art”], “Czarna Bandera/outsider art” [“Black Ensign/Outsider Art”], which combined different cultural disciplines and various artists, from professionals representing the official art circulation to socially isolated artists, from the mainstream to outsiders. These projects build a network of relations and influences between their participants, portray the mechanisms of mutual appropriations and the emergence of common fields. In 2016, within the project “Czarna Bandera/ outsider art” [“Black Ensign / Outsider Art”], the TAK Gallery collaborated with anarchists, social and animal rights activists, including outsider art into a “pirate network” of activistic projects in the name of liberty in art and life.

The year 2017 marked the launch of the project “Bermuda Triangle / outsider art,” whose goal consists in pursuing broad-scale educational and promotional activities devoted to outsiders who function outside the borders of official art but whose work bears many similarities to spontaneous art, Internet art, steampunk, cyberpunk, vaporwave, underground comic books and situationism.

galeria_na_tak

mecenat galerii

yes_sklepy7