apella

BARBARA CHĘCKA
KAZIMIERZ CYCOŃ
ADAM DEMBIŃSKI
HALINA DYLEWSKA
TADEUSZ GŁOWALA
WŁADYSŁAW GRYGNY
MARIAN HENEL
PRZEMYŁAW KIEBZAK
KONRAD KWASEK
RYSZARD KOSEK
MIKOŁAJ ŁAWNICZAK
JUSTYNA MATYSIAK
EDMUND MONSIEL
IWONA MYSERA
JULIAN STRĘK
STANISŁAW ZAGAJEWSKI
KSAWERY ZARĘBSKI
HENRYK ŻARSKI