Ensure the safety of your crypto investments with Ledger Live, providing a secure and streamlined platform for digital asset management.
polka_plonie_maly

WYSTAWA: POLSKA PŁONIE / DANIEL STACHOWSKI / OUTSIDER ART
Akcja # 3 / POLITYKA, ROCK + OUTSIDER ART / Projekt CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART / 2016

Słowa klucze Stachowskiego: BEZROBOCIE, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, EKSMISJA NA BRUK, BEZDOMNOŚĆ, SAMOBÓJSTWO Z PRZYCZYN SPOŁECZNYCH, BRAK PERSPEKTYW, GRABIEŻ DOROBKU NARODOWEGO, EMIGRACJA, ZNISZCZONY PRZEMYSŁ, PAŃSTWO WYZNANIOWE______ Dopuszczamy do głosu outsidera, który mówi: „Sztuka musi być niezależna, musi pokazywać to, co jest – nie ważne jakie zdanie mieliby decydenci polityczni czy religijni (...). Może to boli, ale na tym polega sztuka – ma zmuszać do myślenia.”

Wystawa jest GŁOSEM POLITYCZNEJ WRŻLIOWŚCI Daniela Stachowskiego, jego lęku i próby poradzenia sobie z zastaną rzeczywistością. Galeria to przestrzeń wolna, agora różnych postaw, w której tym razem to prace Stachowskiego prowokują do myślenia. Bo Stachowski prowokuje, szydzi, ironizuje, karmi się historią, faktami, które na gorąco komentuje i rozkminia rzeczywistość polityczną, społeczną, ekonomiczną, w której przyszło mu żyć. Oczywiście można się z nim nie zgadzać, polemizować na polu negocjacji i dialogu. Ważne jednak, że warstwa semantyczna prac Stachowskiego nie jest dana wprost. Najważniejszy w nich jest sam  fenomen jakim jest Daniel Stachowski, wraz z jego  własnym  wzorem świata, do którego geopolityczne wizje świata nie przystają. Za powłoką szyderstwa czai się tęsknota za dobrem i poszukiwaniem źródła zła.

Stachowski o sobie: ”Moje  dzieła  pokazują otaczającą  nas  rzeczywistość w  krzywym  zwierciadle, gdzie  nie  ma  tematów  tabu, bo > Świętości  nie  szargane  umierają  z  nudów <, jak;  fanatyzm  religijny, zacofanie, nieudolne  rządy, zbędny patos i cena jaką społeczeństwo płaci za zaufanie politykom (…).Głównym  celem  moich  obrazów i  opowiadań o  Zomowcach – eunuchach  z  cyrkową  przeszłością, było pokazanie Stanu Wojennego i lat  osiemdziesiątych w Polsce, ich  oczyma, z  perspektywy  świadka  tych  wydarzeń. Wykorzystałem  do  tego  postacie  Kulfona i  Moniki  z  „Ciuchci”, na  których  się  wychowałem  i  które  uczłowieczyłem(…). Z  uwagi  na  kontrowersyjne  szczegóły  i  życiorysy  pewnych  osób, opowiadań  nie  opublikuję  za  życia, by  nikt  nie  oskarżył  mnie  o  to, że  „szargam świętość”(…). Dlatego  zdecydowałem  się  malować  obrazy, które  bardziej  przypominają  sceny z  komiksów  czy  kreskówki, bo  można  z  nich  wiele  wyczytać, bo  gdy  pisze  się  opowiadania, robi  szkice  czy  maluje, to  jedynym  ograniczeniem  jest  wyobraźnia(…).”

Kuratorki  wystawy: Małgorzata Rel / Małgorzata Szaefer  / PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART

ZOSTAŁ DOFINANSOWANY Z WYDZIAŁU KULTURY MIASTA POZNANIA / MEGA DZIĘKUJEMY !!!!

logo_poznan