kobiety

KOBIETY

Wystawa KOBIETY wskazuje na krążenie IDIOMÓW KOBIECOŚCI w sztuce art brut i sztuce współczesnej. Wystawa ma formę otwartą, jest konstrukcją w procesie, formułując pytanie dotyczące pojęcia kobiecości w sztuce.

W założeniu ma doprowadzić do spotkania artystek art brut /Barbara Chęcka, Maria Wnęk, Justyna Matysiak, Nina Wałaszewska/ z artystkami młodej generacji sztuki współczesnej /Basia Bańda, Olga Salamon, Ola Winnicka /a także z mieszkanką domu pomocy społecznej /Marysia Ciurzyńska/, której prace na pograniczu sztuki i życia /prace z wełny, czapki/ przez swoisty automatyzm, mający źródła w spirytualizmie, można włączyć w nurt sztuki art brut.
Zamysł powstania wystawy pojawił się w momencie spotkania z obrazami Basi Bańdy, połączenia siły ich przekazu z twórczością Barbary Chęckiej a także artystek z Prinzhorn Collection /klinika w Hildelberg /oraz Collection de l’Art Brut w Lozannie.
We wszystkich przypadkach, pod pozorną estetyzacją, objawia się nieodłączna siła słowa, wywołująca napięcie, formułująca bardzo osobisty przekaz obrazu.

Artystki połączone zostaną ramą sztuki i imieniem „kobiety”.
To „naznaczone” odwołanie do wspólnoty umownie określonej „kobietami” jest zgodą na różnorodność w jedności. Artystki łączy spontaniczna forma kreacji, użycie typowego dla kobiet rękodzieła artystycznego jako formy kreacji, symbolizm /w tym często mocno akcentowany symbolizm seksualny/, a także rytmiczne repetycje obrazu, które wyznaczają formalizm stylistyczny obrazów i obiektów sztuki.
Wystawa podkreśla symbolikę i przyjętą maskę infantylizmu. Artystki budują pytania wokół kobiety pojętej jako efemeryda, naznaczonej syndromem emocjonalnym i odpowiednikiem syndromu, w mowie potocznej określanym jako miłość. W pracach wielu artystek pojawia się pytanie dotyczące dwoistości płci.

Wystawa jest projektem interdyscyplinarnym i ma postać wystawy ruchomej, zastane obiekty będą przechodziły transformację obszarów własnych. Konstrukcję wystawy stanowią: obrazy, obiekty sztuki /lalki/, czapki tworzące instalacje /zawieszone tak by było można umieścić w każdej z czapek głowę, na różnej wysokości, wyznaczonej przez długość ludzkiego ciała …150 cm, 168 cm, 172…/, wota skonstruowane wokół obrazu kultowej artystki art brut - Marii Wnęk/ uczestnicy wernisażu zostaną poproszeni o zabranie symboli czy fetyszy kobiecości, które zbudują konstrukcję w przestrzeni, na zasadzie wymiany z już istniejącymi elementami akcji/. Uruchomiona zostanie tym samym sfera emocjonalnego zaangażowania widza, której dopełnieniem będzie efekt smakowy /kulinaria przygotowane przez KUKU collective/.
…cdn.

kurator wystawy Małgorzata Szaefer
Projekt przestrzeni wystawienniczej – Paweł Mysera