DO WYSTAWY LUBLINWYSTAWA  IWONA MYSERA / MIKOŁAJ ŁAWNICZAK / HENRYK ŻARSKI

Galeria Art Brut, Lublin
start 30.06- 03.07.2018

IWONA MYSERA

Artystka outsider art. Jej prace to efemeryczny i enigmatyczny konceptualny  brut now. Dla artystki sam proces jest najważniejszy. Większość swoich prac Mysera wyrzuca do kosza na śmieci. Tylko część z nich udaje się uratować by pokazać na wystawach.

Tworzy zapisy we własnym języku,  który czytelny jest tylko dla niej samej. Dla odbiorców pozostaje szyfrem. Wykorzystuje różne materiały, są to często pojedyncze kartki papieru, często notesy, kalendarze a ostatnio także mapy  świata.

Początkowo tworzyła w ukryciu, sekretnie. W tym czasie wszystkim w rodzinie artystki ginęły kartki i zeszyty. Obecnie tworzy jawnie, każdego dnia. Jest to wielogodzinny proces, któremu oddaje się bez reszty.

Działa bardzo systemowo, gromadzi kartki, notesy, długopisy i materiały, które stanowią bazę pozyskaną z wycinków z gazet. Bywa, że komponentem notesów stają się wycinane z gazet fotografie idoli, aktorów z seriali telewizyjnych, piosenkarzy. Przez chwilę ten notes nabiera totemicznego, sakralnego wręcz  znaczenia. Następnie zostaje on zniszczony bądź podlega przeobrażeniu w inny obiekt. Wklejone do notesu fotografie zostają z niego wyrwane, pozostawiając ślad. Najczęściej cały notes ulega transformacji, rozebrany na części składowe, strona po stronie staje się nowym komunikatem, a odpad ginie w koszu na śmieci.

W ramach ekspozycji zaprezentowano ‚sekretne listy gończe za idolami’, wraz z ich numerami komórkowymi.

Warto dodać, że  istotną rolę w tym zapisie stanowią nie tylko same wersy tekstu ale także systemy, które artystka tworzy bądź wpisuje się w zastane; porządkując płaszczyznę kartki. Niezwykle istotna jest dla niej litera A, którą otwiera niemal każdą przestrzeń białej kartki, dopełniając ją system liczbowym, złożonym z cyfr / najczęściej 1, 3, 5 / wpisanych w system kolumn i tabel. Tekst wypełnia wolne przestrzenie w notesach, wpisuje się w systemy kalendarzy, w notatniki telefoniczne i inne.

Wybrane wystawy:
/ ‚Kobiety’, Galeria Tak w Poznaniu /2008/
/ ‚Kochany Ptaku Kró/uku’, Galeria Tak w Poznaniu /2010/
/ ‚The Host in a Bottle’ w Art & Marges Museum w Brukseli /2013/
/ ‚Les Saints de l’art polonais’ w Creation Franche Museum w Belgles we Francji /2013/
/ ‚2x2Forum Outsider Art Fair’, Kunsthaus Kannen Outsider Art Museum w  Munster /2013/
/ ‚Piękno w pakiecie x 3’, Galeria ArtBrut we Wrocławiu /2014/
/ ,Zarządzam pełne zanurzenie/outsider art, Galeria Tak w Poznaniu /2015/
/ ‚Utopię Waszą Utopię’,  Galeria Tak w Poznaniu /2015/
/ ‚Iwona Mysera, Jaś Sajdak, Dawid Sterna /Zarządzam pełne zanurzenie/ outsider art’, Galeria Sztuczna w Warszawie /2016/
/,Po co wojny są na świecie ? Sztuka współczesnych outsiderów’, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie /2016/
/ ‚Czarna bandera/outsider art’, Galeria Tak w Poznaniu /2016/
/ ‚Trójkąt Bermudzki/outsider art’, Galeria Tak w Poznaniu /2017/
/ ‚Kobieta i pistolet’, Dom Pułkowników, La Oliva, Fuerteventura /2018/

MIKOŁAJ ŁAWNICZAK

Artysta outsider art, którego prace łączymy z konceptualnym  brut now, w którym sam proces i tworzone systemy są najważniejsze.
Ławniczak buduje swoje prace wokół wizerunku kobiet. Pierwsze prace powstały w glinie, były to syntetyczne ujęcia kobiet, przypominające figury starożytnych idoli. Zamiłowanie do kobiecych wizerunków, sprawiło, że artysta zaczął zbierać wycinki z gazet: przedstawienia modelek, wizerunki Matki Boskiej. Z czasem pojawiły się kolekcje fotografii pociągów, samolotów, samochodów. Zgromadzone wycinki posłużyły outsiderowi do realizacji konceptu mikro-kwadratów, które łączy za pomocą taśmy klejącej, tworząc obiekty. Są to kieszonkowe przedmioty-fetysze, z którymi nie rozstaje się.. Najczęściej spoczywają w jego kieszeni, plecaku lub chowane są skrzętnie w szafach i szufladach. Artysta podróżuje z walizką pełną zebranych materiałów, półproduktów wykorzystywanych następnie do tworzenia obiektów. Jest to pilnie strzeżony przez niego zbiór archiwów. Taśma klejąca, gazety to medium doskonałe, które podniesione zostają do rangi przedmiotów obrzędu-artystę fascynuje sam odgłos rozwijanej taśmy klejącej czy szelest gazet. Obiekty  Ławniczaka funkcjonują samodzielne, w całości stanowiąc model systemu, pilnie strzeżony przez artystę, który  nie pozwala ich dotykać.
Wybrane wystawy:
/ ‚The Host in a Bottle’ w Art & Marges Museum w Brukseli /2013/
/ ‚Les Saints de l’art polonais’ w Creation Franche Museum w Belgles we Francji /2013/
/ ‚2x2Forum Outsider Art Fair’, Kunsthaus Kannen Outsider Art Museum w  Munster /2013/
/ ‚Piękno w pakiecie x 3’, Galeria ArtBrut we Wrocławiu /2014/
/ ,Zarządzam pełne zanurzenie/outsider art, Galeria Tak w Poznaniu /2015/
/,Po co wojny są na świecie ? Sztuka współczesnych outsiderów’, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie /2016/
/ ‚Czarna bandera/outsider art’, Galeria Tak w Poznaniu /2016/
/ ;Nie jestem już psem’, Muzeum Śląskie w Katowicach / 2017/

HENRYK ŻARSKI

Uznany w świecie artysta art brut, którego prace znajdują się w słynnej kolekcji Jeana Dubuffeta Collection de l’Art Brut w Lozannie.  Dzięki malarstwu Henryk Żarski zaczął mówić, do tej pory uważany był bowiem za osobę głuchoniemą. Miał wtedy 45 lat.

Świat boski i ludzi w naturalny sposób łączą się w twórczości Henryka Żarskiego, są nierozerwalne. Artysta bytuje pomiędzy światami. W DPS Pakówka, gdzie mieszka, postał mural  przypominający kościelne freski.  Do codziennych rytuałów Henryka Żarskiego należy droga z DPS Pakówka do kościoła w Bojanowie.

Prace Henryka Żarskiego to obraz zatrzymanego  „teraz”, przed którym uciekamy w naszym kolonizowanym czasie. To pełnia świata wyobrażona jako spotkania świętych, szczególnie wizerunki Matki Boskiej, ludzi, zwierząt i natury. Nie można w tej idylli obrazu zapomnieć o fascynacji Żarskiego muzyką, muzykantami, grajkami, samymi instrumentami, którym artysta poświęca wiele uwagi. Żarski to urodzony pacyfista i żarliwy eco-piewca, chwalący kwiaty, drzewa, zwierzęta różnej maści, ptaki i rowery.

Wybrane ostatnie wystawy:

/ ‚The Host in a Bottle’ w Art & Marges Museum w Brukseli /2013/
/ ‚Les Saints de l’art polonais’ w Creation Franche Museum w Belgles we Francji /2013/
/ ‚2x2Forum Outsider Art Fair’, Kunsthaus Kannen Outsider Art Museum w  Munster /2013/
/ ‚Piękno w pakiecie x 3’, Galeria Tak w Poznaniu; Galeria ArtBrut we Wrocławiu /2014/
/ ,Wilk, pies i owca cała’,  Galeria Tak w Poznaniu /2014/
/ ,Święci i zwierzęta_ eco styl Henryka Żarskiego.’ Stowarzyszenie Świat Nadziei, Galeria ArtBrut we Wrocławiu /2015/
/ ,Szara Sfrefa Sztuki- Polscy twórcy Art Brut’, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa /2016/
/ ,Mistrz z Pakówki – malarstwo Henryka Żarskiego’. Salon Hoffman KPCK w Bydgoszcy / 2016/

Projekt BRUT NOW dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly