eternityWieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec

6.06.2019 / 18:00

reż. Artur Borgnis, 2018, 80′
Już od momentu swojego pojawienia się outsider art kwestionuje ustalone kategorie historyczne i ruchy artystyczne. To określenie, będące swobodnym tłumaczeniem terminu ukutego przez Jeana Dubuffeta terminu art brut, odnosi się do prac stworzonych przez artystów cierpiących na choroby psychiczne, spirytystów czy wizjonerów-samouków, które swoją formą kwestionują nasze estetyczne i kulturowe normy i rzucają zupełnie nowe światło na miejsce szaleństwa w naszym społeczeństwie. Ten dokument opowiada burzliwą historię art brut, przedstawiając najważniejsze osoby z nim związane, takie jak Jean Dubuffet, André Breton, Hans Prinzhorn czy Harald Szeemann. Ten dokument to także zaproszenie do zatracenia się w labiryncie osobistych uniwersów, w których nie działa logika ani rozsądek, istniejących w dziełach Adolfa Wölfli, Aloïse Corbaz, Augustina Lesage czy Augusta Natterera.

/
Outsider art challenges established art historical categories and artistic movements. A translation of the French “art brut”, a term coined by Jean Dubuffet, this label was applied to works produced by artists suffering from mental illness, practitioners of Spiritism, and self-taughtvisionaries. It compels us to question our aesthetic and cultural norms, and the place attributed to madness in our society. This documentary retraces the tumultuous history of art brut and introduces us to some of its pivotal figures (Jean Dubuffet, André Breton, Hans Prinzhorn, Harald Szeeman). This documentary is also an invitation to lose ourselves in a maze of personal universes beyond logic and reason, in the works of Adolf Wölfli, Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, August Natterer.

tłumaczenie filmów: Rafał Jęczmyk

Galeria TAK
http://galeriatak.pion.pl/
https://www.instagram.com/galeriatak/

Poznań art week

logotypy-PAW2019

Realizujemy projekt 100% codzienności współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

logo_poznansamorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly