queerUkraińska scena queer i transformacja kulturowa – wykład Anastazji Mikhno

czwartek, 28 czerwca 17.00-19.00

Pytanie jak doszło do tego, że postaci o identyfikacji jednoznacznie queerowej stały się idolami szerokiej publiczności ukraińskiej mimo wszechobecnej homofobii? Czy jest to tylko skutek wstrzymywania energii i tabu według form ekspresji w epoce ZSRR, czy też sens jest ukryty głębiej. Być może rozwiązanie zagadki ukryte w funkcji kompensacyjno-pocieszającej, której potrzeba (z uwagi na skomplikowaną historię narodu) była niezwykle silna, po to aby natychmiast przywrócić równowagę umysłu i duchową harmonię utraconą przez społeczeństwo w prawdziwym życiu – którą z kolei pełniła scena queer pop.

Na Ukrainie ten problem nie był jeszcze specjalnie analizowany, bo wciąż mówić o tym było niewygodnie, a czasami i niebezpieczne. Powodów było dostatecznie dużo, nie tylko ze strony homofobicznie nastrojonej publiki, ale też konserwatywnej części populacji, agresywnie nastawionej do wszystkiego niepodobnego i nie składającego się w zwyczajowe kanony i standardy. W ostatnich latach konflikt zbrojny w Ukrainie skomplikował dodatkowo sytuację poprzez naciski ze strony prawicowych, radykalnych nacjonalistycznych sił, które jednocześnie przyjmują pozycję żarliwie homofobiczną.

Od czasów uzyskania niepodległości Ukrainy i do dziś sytuacja ciągle zmieniała się, jednak cały czas dany obszar był słabo rozpoznany. Obecnie scena queer Ukrainy w szerokim rozumieniu tego słowa jest zjawiskiem dość niejednoznaczne, dyskusyjny, a tym samym ciekawe.

Wykład jest oparty na tekście pracy mgr napisanej pod kierunkiem dr Mikołaj Iwańskiego, promotorami części artystycznej dyplomu są dr hab Aleksandra Ska i dr hab Łukasz Skąpski z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Anastazja Mikhno – wizualna i konceptualna artystka (ukraińsko-rosyjskiego pochodzenia), pracuje z różnymi mediami, uczestniczka wspólnych i indywidualnych wystaw zarówno ukraińskich jak i międzynarodowych, tematyka prac której dotyczy problemów społecznych (m.in Ars Homo Erotica MNW, Wojna i Pokój, Labirynt Lublin). Absolwentka Zaporoskiej Państwowej Akademii oraz Szkoły Telewizyjnej „Interszkoła”, stypendystka Programu Gaude Polonia (2012), stypendium realizowane pod kierownictwem prof. Izabelli Gustowskiej. Obecnie kończy studia magisterskie na kierunku fotografia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Projekt BRUT NOW dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly