gentryfikacjaTrzeba powiedzieć! Z archiwum społecznego gentryfikacji #2*

/ otwarcie: 28.05.2018, godz. 18:00

Wystawa końcoworoczna podsumowująca interdyscyplinarną współpracę Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP i Pracownia Pytań Granicznych UAM: Sztuka jako narzędzie krytyki społecznej, Rola artysty w procesie gentryfikacji.

Wystawa towarzyszy tegorocznej edycji Poznań Art Week 2018, w  ramach projektu Galerii Tak BRUT NOW?OUTSIDER ART. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

☹ Gentryfikacja to proces „uszlachetniania” dzielnicy danego miasta (w tym jej estetyzacja), którego częścią jest wymiana składu klasowego mieszkańców. Gentryfikacja wszędzie przebiega w podobny sposób: kolonizatorzy czy też gentryfierzy, dysponujący znacznie większym kapitałem społecznym i ekonomicznym od dotychczasowych mieszkańców, wypierają ich, co prowadzi do nieodwracalnych zmian w tkance społecznej dzielnicy. Proces gentryfikacji jest ściśle powiązany z procesami rewitalizacji, reurbanizacji oraz reprywatyzacji. W tym również tzw. „dzikiej reprywatyzacji”, oznaczającej de facto tzw. “czyszczenie kamienic”.

W​ roku akademickim 2017/2018 wykłady gościnne w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej/Pracowni Pytań Granicznych przeprowadzili:​ Jarosław Urbański, dr Piotr Juskowiak, dr Łukasz Drozd​a, Maria Burza i Antek Wiersztort oraz ​dr Jacek Drozda.

Świadomość roli, jaką odgrywają różne grupy interesów (np. urzędnicy, inwestorzy i deweloperzy, ruchy miejskie, czy wreszcie “czyściciele kamienic”) w tych dynamicznych procesach zmian, związanych z rugowaniem mniej zamożnych mieszkańców ze zdegradowanych i poddanych silnej presji inwestycyjnej dzielnic, stanowi punkt wyjścia do namysłu nad naszym-artystów oraz animatorów kultury udziałem w procesach gentryfikacji. Studentki i studenci prawa, muzykologii, psychologii, architektury, kuratorstwa oraz kierunków stricte artystycznych podjęli wspólnie dyskusję o skutkach, zarówno społecznych, ekonomicznych, jak i urbanistycznych gentryfikacji, w której wszyscy – w ten czy inny sposób – uczestniczymy. Podjęte przez studentów działania oraz interwencje osadzone są w lokalnym, poznańskim kontekście.

Na wystawie zostaną zaprezentowane realizacje powstałe jako efekt rocznej współpracy pomiędzy studentami i studentkami kierunków artystycznych oraz humanistycznych. Przez czas jej trwania uczestnicy przy pomocy narzędzi pochodzących zarówno ze świata nauki jak i sztuki prombematyzowali zjawiska związane z procesami gentryfikacj. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na wielowymiarowe i wielopoziomowe oddziaływanie przemian zachodzących w poznańskich dzielnicach, określanych eufemistycznie mianem „rewitalizacji”, a oznaczających de facto gentryfikację. Mamy nadzieję, że prace interdyscyplinarnej grupy studentów, będą stanowić inspirację i punkt wyjścia do przyszłych debat oraz działań w przestrzeni społecznej.

☹ Uczestnicy: studentki i studenci Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP oraz Pracowni Pytań Granicznych UAM (m.in. Zuzanna Buchwald, Lia Dostlieva, Maria Dutkiewicz, Maria Głowacka, Weronika Gołąb, Dorota Gralewska, Monika Klechamer, Jakub Kranc, Natalia Krystochowicz, Maja Mach, Adrian Misiejko, Zofia Olszowska, Aleksandra Polerowicz, Natalia Raczkowska, Anna Tarnawska, Ala Uwarow, Wojciech Walter) ☹

Organizacja: Katarzyna Czarnota, Rafał Jakubowicz, Zofia Małkowicz, Paulina Piórkowska, Małgorzata Szaefer

Dokumentacja​: Radosław Sto

Matronat medialny: Praktyka Teoretyczna

Projekt prowadzony w ramach realizacji tematu badawczego, pt. „Interwencja socjologiczna w kontekście sztuki współczesnej”, finansowanego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dotacja na 2017 rok).

*Tytuł stanowi bezpośrednie nawiązanie do zeszłorocznej edycji projektu, realizowanego przy współpracy Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP oraz Instytutu Socjologii UAM