trojkatTRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART  / 2017

Nowy projekt TAK-a  na  2017 rok.  

IDEA TRÓJKĄTA BERMUDZKIEGO  + OUTSIDER ART

Nazwa projektu, TRÓJKĄT BERMUDZKI, nawiązuje do słów słynnego kuratora Christiana Bersta: „outsider art jest zoną na kształt Trójkąta Bermudzkiego”, a także do zjawisk, które pozostają poza granicami sztuki oficjalnej i wykazują wiele podobieństw z outsider art, takimi jak sztuka spontaniczna, sztuka internetu, steampunk,cyberpunk, vaporwave, undergoundowy komiks czy sytuacjonizm.

Projekt TRÓJKĄT BERMUDZKI to próba wnikliwego podejścia do problematyki outsider art i wykazania jej powiązań z wyżej wymienionymi zjawiskami w sztuce i muzyce. Ten projekt to zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tych zjawisk; to wystawy, warsztaty, projekcje, koncerty, spotkania i publikacje, których celem jest propagowanie wiedzy i aktywizacja uczestników z różnych grup wiekowych i społecznych. Realizacja projektu została przewidziana w Galerii tak w Poznaniu oraz w wybranych ośrodkach w Poznaniu i w Polsce. 

WYSTAWY powstaną we współpracy z zaproszonymi do projektu kuratorami, artystami, badaczami; do każdej z wystaw przewidziane zostało spotkania edukacyjne, rozwijające idee specyfiki działań artystów outsider art.     
/ wystawa  kolekcji outsider art dr Andrzeja Janickiego
/  "Interwencja socjologiczna w kontekście sztuki współczesnej" we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Adama Mickiewicza   w Poznaniu
/  wystawa Jeroen Hollandera i Michaela Golza
/  wystawa Rafała Koseli
/  wystawa Miroslava Tichy’ego

PROJEKCJE FILMOWE  mają na celu przedstawienie najważniejszych filmów o outsider art i zjawiskach, których ten projekt dotyczy oraz wykazanie związków pomiędzy tymi estetykami i fenomenami. Przed każdym filmem zostanie wygłoszone słowo wstępne a po każdym filmie przewidziana jest dyskusja. Każda projekcja towarzyszy wystawie, koncertowi lub dyskusji. 
/ "Emery Blagdon i jego lecznicza maszyna" ("Emery Blagdon and His Healing Machine") – reżyseria Kelly Rush (2013)   
/  "Zabytkowe jutra" ("Vintage Tomorrows") – reżyseria Byrd McDonald (2015) /  "Cyberpunk" ("Cyberpunk") – reżyseria Marianne Trench (1990) / "Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec" ("Eternity has no door to escape") – reżyseria Artur Borgnis (2017)
/  "Sądowe morderstwo Jakoba Mohra" ("Justiční vražda Jakoba Mohra") – reżyseria Eva Koťátková (2016)
/  "Crumb" ("Crumb") – reżyseria Terry Zwigoff (1994)
/ "Odwrócić świat sztuki do góry nogami" ("Turning The Art World Inside Out") – reżyseria Jack Cocker (2013)
/  "Śmietnisko" ("Waste land"), reżyseria Lucy Walker (2010)                                                                                                                                                                    

KONCERTY  w ramach projektu zostały starannie wybrane, by pasowały do jego koncepcji. Zaproszeni  muzycy w swojej twórczości odnoszą się do outsider art lub innych omawianych w ramach projektu  zjawisk w sposób bezpośredni, inspirując się tymi fenomenami, bądź też stosują metody często  spotykane wśród artystów outsider art, np. recykling dźwiękowy.
/ MIKOŁAJ TKACZ (WSZYSTKO)
/ RADOSŁAW WŁODARSKI (SYNTHOPIA)
/ KRZYSZTOF PAWLIK (RHETORIC CONVERSATION)
/ PATRYK LICHOTA
/  RAFAŁ JĘCZMYK (EMMA ZUNZ)

Projekt Trójkąt Bermudzki / outsider art  został  dofinansowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania.

Znak projektu-Małgorzata Gurowska, projekt publikacji – Kajetan Hajkowicz, projekt przestrzeni wystawienniczej-Paweł Mysera, kuratorka projektu/sztuk wizualnych-Małgorzata Szaefer, kurator muzyczny i filmowy- Rafał Jęczmyk.