zanurzenie2

// SPOTKANIE Z SERII / ZARZĄDZAM PEŁNE ZANURZENIE / OUTSIDER ART / wizje i architektura
PIĄTEK, 22.05.2015. GODZ. 19.00. galeria „tak”, Poznań
W ramach spotkania / niezrealizowane nigdy projekty = Jan Głuszak Dagarama, Achilles Rrizzoli, Marcel Storr, Massimo Auriti, Paul Laffoley itp. / twórcy rzeczy z wyraźnym architekturalnym sznytem = a.c.m. itd. / twórcy wizji miast-molochów = George Widener czy Chris Hipkiss


udział wezmą: Rafał Jęczmyk, Małgoś Szaefer, Przemek Prasnowski
+ film o Janie Głuszaku Dagaramie