myszy_wyrPROJEKT 100% CODZIENNOSCI / OUTSIDER ART 2019

100 % CODZIENNOŚCI = 100 % OUTSIDER ART / OBSESJI / RECYCLINGU / DIY / NATURY / AKTYWIZMU

TAK w swoich działaniach skupia się na różnego rodzaju wykluczeniach, zapraszając do współpracy głównie twórców spoza oficjalnego obiegu sztuki. Outsiderzy traktują swoje działania jako rytuał, jedną z niezbędnych czynności, bez których nie mogą się obyć. Obsesja, maniakalne zapisy, zaszyfrowanie przekazu, operowanie materiałem znalezionym, DIY - to tylko niektóre z cech szczególnych brut artu i „królestwa śmietników”.

Projekt stawia na aktywistyczne działania outsiderów, posłannicze hasła mające na celu ochronę świata: wprowadzenie pokoju na świecie, ochronę natury. Głosimy hasło aktywistki - /outsiderki Meliny Riccio DRZEWA ZAMIAST POMINKÓW. Projekt dzięki połączeniu outsider art z kontekstem sztuki i życia, podda obserwacji część wspólną / część własną działań outsiderów w tzw.”poszerzonym polu sztuki”.

100% CODZIENNOSĆI / OUTSIDER ART TO: WARSZTATY / WYSTAWY / POKAZY FILMOWE / KONCERTY / ODSŁUCHY MUZYKI / SPOTKANIA EDUKACYJNE / KONCERTY

Realizujemy projekt  współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

logosy_aktu

 100% EVERYDAY LIFE PROJECT / OUTSIDER ART 2019

100 % EVERYDAY LIFE = 100 % OUTSIDER ART / OBSESSION / RECYCLING / DIY / NATURE / ACTIVISM

 

The activities of TAK revolve around various kinds of exclusions by engaging in collaboration primarily with artists from beyond the official art circulation. Outsiders approach their work as a ritual, an indispensable activity that they cannot do without. Obsession, manic notation, coded messages, found objects, DIY – these are only some of the aspects of art brut and the “dustbin kingdom”.

The project focusses on outsiders’ activist projects, mission statements calling to save the world: global peace, environmental protection. We champion the slogan of the outsider activist Melina Riccio: TREES, NOT MONUMENTS. By combining outsider art with the context of art and life, the project observes the common area / private area of outsiders’ activities in the so-called “expanded field of art”.

100% EVERYDAY LIFE / OUTSIDER ART IS: WORKSHOPS / EXHIBITIONS / FILM SCREENINGS / CONCERTS / MUSIC SEANCES / EDUCATIONAL MEETINGS

We carry out the project co-financed by the City of Poznań and the Self-Government of the Wielkopolska Region.