fairGALERIA TAK  w ramach OUTSIDER ART FAIR W PARYŻU W 2018

17-21.10.2018.
Atelier Richelieu, PARYŻ, 60, rue de Richelieu

ARTYŚCI PREZNTOWANI PRZEZ TAKA-a:

Władysław Grygny
Jeroen Holland
Przemysław Kiebzak
Kamil Kurzawa
Mikołaj Ławniczak
Tomasz Machciński
Justyna Matysiak
Iwona  Mysera
Maciej Olszewski
Władysław Perlak
Daniel Stachowski
Henryk Żarski

www.outsiderartfair.com/