Osobne Kosmosy, Atomy Wszechświata 〥 Czyli brut nowOsobne Kosmosy, Atomy Wszechświata / Czyli brut now

Spotkanie z Małgorzatą Szaefer

Opowieść o operacjach artystycznych outsiderów obejmujących różne formy praktyk codzienności od najprostszych gestów brikolera do aktywacji mocy przekaźnika /facylitatora w kontaktach ze światem i tworzenia systemów zaszyfrowanych pod postacią tajemnych liczb i symboli. Rzecz o konceptualnych zapisach, efemerycznych, entropijnych gestach odnoszących się do ustanowienia na nowo porządku w świecie…

Małgorzata Szaefer od lat zainteresowana niszą kulturową, kuratorka, badaczka outsider art/ brut now, animatorka kultury, autorka publikacji, wykładów, projektów badawczych, dyrektorka Galerii TAK w Poznaniu, członkini zarządu European Outsider Art Association. Tworzy/ła międzynarodowe projekty/wystawy m.in. uznanych outsiderów: Zdenka Koska, Lubosa Plnyego, Miroslava Tichyego, Daniela Johnstona, Jeroena Hollandera i innych. Promuje polskich outsiderów m.in. w ramach Outsider Art Fair w Paryżu, Supermarket Independent Art Fair w Sztokholmie. Obecnie pracuje nad projektem „Atom Wszechświata/ brut now” w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W
2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za międzynarodowy projekt „Timelessness_art brut/outsider art”. W 2011 roku jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowała międzynarodowy projekt „Mr Raven, My Love Bird”.

zdjęcie
Adelhyd van Bender
dzięki uprzejmości Delmes Zander Gallery, Kolonia

***
Wydarzenie w ramach projektu Małgorzaty Szaefer „Atom Wszechświata / brut now” / Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo minister arsenał

WSTĘP WOLNY
www.galeriatak.pion.pl
https://www.instagram.com/galeriatak/

Mecenat: Galeria YES
Współpraca: Hotel Rzymski
Organizator: Galeria TAK, Stowarzyszenie Na Tak