perfoOglądanie odwołane – warsztaty teatralno-performatywne

Prowadzi Aga Ostrowska

Start 20.12.2018.

Na warsztaty obowiązują zamknięte zapisy (warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, zapisy galeriatak@natak.pl lub wiadomość na fb Galeria Tak)

Performans jako działanie z pogranicza teatru i życia codziennego będzie narzędziem wyrazu grupy uczestników i uczestniczek warsztatów. Performans w naszej pracy warsztatowej będzie modelem rozumienia przedstawienia (zarówno aktywny jak i pasywny, ze strony aktora jak i widza), będzie procesem tworzenia środków wyrazu i sposobów na kontakt z odbiorcami. Teatr, warsztaty teatralne, drama są częstym narzędziem pracy w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach, performans otwiera nowe możliwości ekpresji, swobody w działaniu i zapraszania do
współdziałania odbiorców. Performer nie jest aktorem, który przygotowuje kwestię, jest aktywnym inicjatorem akcji, wydarzenia do których nie potrzebuje dekoracji, a szczerego gestu – również od osób towarzyszących w pracy i odbiorców. Osoby wykluczone często funkcjonują poza kontekstem życia codziennego, a ustanowione zasady nie zawsze odpowiadają na ich potrzeby. Jako performerzy będą mogli zaprosić odbiorców do świata na swoich zasadach, stworzyć świat – do którego możesz wejść i odkryć inny kontekst nie-bycia w świecie. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki będą mieli także okazję poznać nowy świat dźwięków, tworzyć własne.

Podczas pracy warsztatowej każdy z uczestników, uczestniczek:

  • poprzez działania praktyczne – dowie się czym różni się performans od sztuki teatralnej, co z niej czerpie, jak teatr i
    performans przenikają się
  • nauczy się dostrzegać/postrzegać swoją osobę jako podmiot w kontekście sytuacji codziennych,
  • dowie się więcej jak może wyrażać siebie poprzez gest, słowo, akcję-działanie według własnych potrzeb z uwzględnieniem granic
    innych
  • będzie postrzegać siebie jako współtwórcę/współtwórczynię z
    istotnym głosem w grupie, procesie pracy

Praca przebiegać będzie z użyciem metody empowermentu – metody,której celem jest wzmacnianie jednostki, z uwzględnieniem talentów i jej potrzeb, przy jednoczesnym dbaniu o grupę, proces pracy.

Realizujemy projekt ‚ Sygnalista’ współfinansowany przez Miasto Poznań oraz ‚BRUT NOW’ współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly