ezoterikaObraz versus ezoterika

START: 13. 12. 2016, GODZ. 19.00

Petrohradská kolektiv

Petrohradská 438/13, 101 00 Praga

Udział biorą : MARTIN SOUKUP (antropolog, UPOL), RAFAL JECZMYK (historik umění): “Esotericism and visual arts”, ONDŘEJ MORAVEC (režisér, FAMU): “Jolanda a ti druzí: virální ezoterika pod drobnohledem”

Jak zgadza się większość badaczy, sztuka na początku swojego istnienia pełniła przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi. To właśnie potrzeba wyrażenia sacrum zapoczątkowała powstanie sztuki, a magiczne i mistyczne myślenie o świecie zrodziło pragnienie urzeczywistniania, zaklinania natury rzeczy w postaci rysunku-diagramu, symbolu i rytuału, z którego z czasem wykształciły się dyscypliny sztuk pięknych, a także religia, filozofia i nauki ścisłe. W chwili obecnej sztuka spełnia znacznie szerszą cywilizacyjną i kulturową rolę niż w czasach jej rytualistycznych początków, ale wciąż możemy zaobserwować w świecie sztuki potrzebę wyrażania numinosum – czasem w formie nawiązującej do klasycznych przedstawień nawiązujących do ezoterycznych i magicznych, a nie tylko czysto religijnych tradycji, a także czasem w formie oryginalnej i jednostkowej, będącej wynikiem przefiltrowania przez osobiste doświadczenie duchowe artysty. Szczególnie XX wiek przyniósł przełom i rozpropagował taką gałąź sztuki – duży wpływ na to miał rozwój psychologii i psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Carla Gustava Junga i jego psychologii analitycznej, a potem kontrkulturowa rewolucja psychodeliczna lat 60-tych. Czym jest sztuka ezoteryczna, wizjonerska i okultystyczna? Czy możemy odnaleźć wspólny mianownik pomiędzy tymi fenomenami, a takim zjawiskiem, jakim jest outsider art?

http://fresh-eye.cz/program/

W ramach współpracy z Galerią Tak / projekt Czarna Bandera / outsider art., dofinsowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania.