romowieNiewidzialne sąsiedztwo – Romnie i Romowie w Poznaniu

PIATEK, 23.02. 2018, GODZ. 19.00-21.00.
ZNAK / PLAKAT:  Nina Budzyńska
WSPÓŁORGANIZATOR / Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Romowie rumuńscy w Polsce są jedną z najbardziej wykluczonych systemowo społeczności. Przemoc i zastraszanie były do niedawna jedyną formą kontaktu polskiej administracji z rumuńskimi Romami. Również media przeważnie pokazują Romów jako klasyczny przykład obcego, który zagraża porządkowi.

Podczas spotkania będziemy dyskutować na temat polityki wobec Romów w Rumunii, przed i po rewolucji, odpowiadając na pytania jak historia i segregacja w kraju pochodzenia Romów przyczyniły się do podjęcia decyzji o migracji do Polski. Pierwsze masowe deportacje Romów z Polski miały miejsce jeszcze w latach 90 m.in. z Poznania, Wrocławia i Warszawy. Mimo to, kolejne pokolenia wysiedlonych Romów wróciły, żyjąc często jako mieszkańcy i sąsiedzi pozbawieni pełni praw. Szczególnie dzisiaj, w dobie wzrostu nastrojów skrajnie prawicowych i codziennych ataków na cudzoziemców, ważne jest, by wspólnie sprzeciwiać się skrajnie retoryce ksenofobii i wykluczenia.

Przybywajcie !