mimotoMiejsca bezpieczne. Stany zagrożenia. Przestrzeń wolności w Outsider Art – dyskusja.
/ spotkanie w Muzeum Współczesne Wrocław

Uczestnicy: Joanna Pawlik, Małgorzata Szaefer, Agnieszka Chodysz-Foryś, Rafał Jęczmyk / prowadzenie: Bartek Lis

25.05.17, czwartek, godz. 18:00, Beautiful Tube, MWW Wrocław

Zapraszamy do rozmowy wokół zagadnień związanych z twórczością „artystów outsiderów”. Punktem wyjścia do rozmowy jest wystawa "Joanna Pawlik feat.: Kamil Kurzawa, Daniel Stachowski. Schron bojowy", którą od 19 maja można oglądać w Muzeum Współczesnym Wrocław. Wspólnie zastanowimy się nad fenomenem „Outsider Art” – na czym polega ta sztuka, przez kogo i dla kogo jest tworzona, jak wygląda jej relacja do innych nurtów i zjawisk we współczesnej sztuce? Te i inne pytania będą uzupełnione dyskusją na temat miejsca i roli sztuki w radzeniu sobie ze złożonością współczesnego życia.

Joanna Pawlik, pracując z artystami z kręgu Outsider Art, kładzie szczególny nacisk na redukcję podziałów pomiędzy przyjętą oficjalnie sztuką profesjonalną i sztuką wizjonerów, skupiając się na budowaniu relacji i wspólnym procesie twórczym.

Przestrzeń i problematyka Outsider Artu jest bardzo rozbudowana. Podczas spotkania podejmiemy próbę rozmowy o tym, gdzie leży granica między „in” i „out”, czy sztuka niepozostająca w dialogu z historią sztuki ma szanse na „poważną” analizę i podejście, czy ważna jest rola biografii u „outsiderów”, gdzie leży granica między „właściwym” Outsider Art a sztuką terapeutyczną, jak wygląda relacja osobistych mitologii vs. mitologii społecznych.