czarna_bandera2

LABORATORIUM MARZEŃ / VII Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka”

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE + STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA + SEKCJA NAUKOWA ARTETERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

28.10 - 29.10.2016, piątek, sobota

www.psychiatriaisztuka.pl

/ Małgorzata Szaefer

BEZ LĄDOWANIA I 2 METRY PONAD ZIEMIĄ I ART BRUT I OUTSIIDER ART.

Wymyślanie, zmyślanie, przeobrażanie  należy do najważniejszych zajęć człowieka od zawsze. Outsiderzy są geniuszami tego „gatunku” opowieści,  rozmów ze światem i z sobą.

Bispo do Rosario mawiał, że outsiderzy „są jak kolibry: nigdy nie lądują, pozostając dwa metry ponad ziemią”. To metafizyczne sformułowanie użyte przez brazylijskiego artbrutowca chciałabym uczynić punktem wyjścia do przedstawienia idei wolności w art brut.  Wolności,  idei lotu, unoszenia się nad ziemią w sensie dosłownym i niedosłownym. Tworzeniu Uniwersum, które obserwowane z lotu ptaka, czy tez wielkim okiem Wszechświata  obejmuje Ziemię i cały Kosmos. Będzie o powstających w ukryciu „cichociemnych” projektach nocy, tajnych notesach, zapisach kartograficznych,  fantastycznych rysunkach konstrukcyjnych, modelach maszyn latających i  statków kosmicznych oraz innych niezbadanych wehikułach powietrznych / Charles August Albert Dellschau, Gregory Wells, Talpazan/. O teleportacji, przenoszeniu ciała gdzieś „indziej”. O nie–bytowaniu bezpośrednim. Wyobraźmy sobie współczesnego  Ikara - Gustawa Mesmera,  próbującego wznieść się swoimi „areos” 50 metrów ponad ziemię albo  pacjenta szpitala psychiatrycznego, Fernando Oreste Nannettiego,  który zapisuje tajemne wzory, budując portal przejścia miedzy życiem  a przestrzenią science fiction. 

 Jak śledzić entropijne, efemeryczne znaki wolności w art brut? Znaki tych, których działania, zaplanowane jako akcje,  rozegrane tu i teraz, znikają dnia kolejnego. Co wiemy o  performerach outsider art? Jakie przejścia buduje: kostium, obiekt, environment w przypadku Vahan Polodiana czy Marie Lieb?

Outsider art daje wielokrotnie świadectwo „sztuki zbijającej z topu”, incydentalnej, dla której twórcza aktywność to treść życia i jego urzeczywistnienie. To  przestrzeń wolnej sztuki,  naznaczonej ideą dryfowania, wiecznego poszukiwania, zatracenia w psychogeograficznej grze, fascynacji względną geografią, bezcelowym przemieszczaniem się, stwarzaniem pociągających sytuacji, przybierających  samoprzekształcające się formy. Art brut / outsider art to  poszukiwanie przestrzeni geograficznych, społecznych, kulturowych, imaginacyjnych o potencjale pozwalającym się przekształcać  w „wolne strefy autonomiczne”.

Artyści, o których będzie mowa to: Gustaw Mesmer, Charles August Albert Dellschau, Gregory Wells, Talpazan, Jeroen Hollander, Zdenek Kosek, Henry Ray Clark,  Raimundo Borges Falcano,  Bill Anhagng,  Vahan Polodian, Fernando Oreste Nannetti, Marie Lieb i inni.

Kim są Ci wielcy „zmyślacze”? Jaką wolność aktywują? Czy taka wolność możliwa jest jedynie za sprawą przekroczenia „granicy normalności”?

Udział w konferencji w ramach  projektu  CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART, dofinansowanego z Wydziału Kultury Miasta Poznania.