outsiderzy/ Film ‚Outsiderzy’ + pogadanka o muzyce Outsider Art

/ 19.07.2018, czwartek 20:00

/ OUTSIDERZY (OUTSIDERS)?
reż. Beadie Finzi, 2003
Dokument Outsiderzy jest portretem szalonego i cudownego świata outsider music. Ta zrodzona w trzewiach amerykańskich przedmieść podziemna scena muzyczna rozbija samym swoim istnieniem nudną przeciętność radiowych hitów i celebruje kulturę, która nie jest perfekcyjna, czysta lub pięknie opakowana dla komercyjnych celów. Ten film to podróż do wewnątrz niezwykłego i ukrytego uniwersum muzyki tworzonej przez nagrywających we własnych domach wyrzutków-samouków, domagających się prawa do używania daleko wybiegających poza ustaloną tradycję muzyczną rytmów i niekonwencjonalnych melodii. Ten film to celebracja świeżości, naiwności i niewinności w świecie dźwięków. Wśród twórców przedstawionych w tym filmie można zobaczyć takich muzycznych outsiderów, jak BJ Snowden, Bingo Gazingo, Peter Grudnia, Alvina Dahna czy Shooby Taylora.

/ pogadanka o muzyce Outsider Art?
Rafał Jęczmyk
Pojęcia art brut i outsider art kojarzone są przede wszystkim ze sztukami plastycznymi –rysunkiem, malarstwem, asamblażem, rzeźbą, czasem też architekturą lub innymi dziedzinami związanymi przede wszystkim z wizualnością. Jest to poniekąd zrozumiałe, patrząc na relatywną trwałość fizyczną dzieł zaliczanych do art brut. Ale co z innymi dziedzinami sztuki, których artefakty nie mają formy materialnej? Istnieje – szczególnie w dzisiejszych czasach – możliwość dokładnej dokumentacji, opisu czy też zapisu fotograficznego, dźwiękowego lub filmowego właściwie każdego zjawiska w sztuce. I dzięki temu można udokumentować, a co za
tym idzie – również dokonać dogłębnej analizy innych outsiderskich zjawisk artystycznego świata, takich jak muzyka.

Czym właściwie jest outsider music? Czy można do niej zastosować te same ramy, granice i definicje, które stosuje się w przypadku outsider art?

Opisywanie tylko słowami muzyki, a zwłaszcza muzyki tak wyjątkowej, jak ta tworzona przez outsiderów, właściwie mija się z celem. Należy przede wszystkim jej posłuchać, żeby zobaczyć
jej oryginalność i wyjątkowość. Prezentacja Rafała Jęczmyka będzie zagłębieniem się w dźwięki i historie najważniejszych twórców zaliczanych do muzyków-outsiderów. Outsider music potrafi
otworzyć przed słuchaczami zupełnie nowe dźwiękowe światy, naznaczone unikatowym postrzeganiem zarówno samej muzyki, jak i otaczającego artystów świata. Należy być tylko otwartym i tak jak w przypadku art brut, warto dać się ponieść kreowanym przez artystów zupełnie nowym wymiarom i osobistym mitologiom.

Realizujemy projekt ‚BRUT NOW’ współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.­

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

WSTĘP WOLNY