ballsvillePOKAZ FILMOWY / BILLSVILLE REŻ. MAISIE JACOBSON, 2016, 20′ 

09.10, 2018, wtorek  ϟ 19:00 -22.00

W pewnym małym mieszkaniu w Montrealu dzieje się coś dziwnego. Tysiące kolorowych lampek zapala się i gaśnie, oświetlając setki portretów – od Anny Boleyn po Franka Gehry’ego. Na niewielu miejscach, które nie są jeszcze pokryte lampami i kablami, stoją różowe butelki, w których fermentują tajemnicze płyny. Pełno tam fantastycznych machin, które wirują, szumią i ruszają się. A w centrum tego wszystkiego siedzi wizjonerski artysta Bill Anhang, który pracuje nad nowymi wynalazkami. Napędzany wizjami, w których pojawia się Bóg, Einstein i Mahomet, Bill poświęcił 40 lat swojego życia na tworzenie jednej z najbardziej niezwykłych i enigmatycznych sztuk na świecie. Billsville to intymny portret idiosynkratycznego artysty, zdeterminowanego do tworzenia i jednocześnie walczącego ze swoją śmiertelnością. Ten film to opowieść o starzeniu się, kreatywności, samotności i zwycięstwie.

///

Something strange happens in a small apartment in Montreal. Thousands of colourful lamps turn on and off, illuminating hundreds of portraits – from Anna Boleyn to Frank Gehry. In the few places that are not yet covered with lamps and cables, there are pink bottles where mysterious liquids ferment. Full of fantastic machines that whirl, buzz and move. In the centre of all this sits visionary artist Bill Anhang, who works on new inventions. Powered by visions in which God, Einstein and Muhammad appear, Bill devoted 40 years of his life to creating one of the most extraordinary and enigmatic arts in the world. Billsville is an intimate portrait of an idiosyncratic artist, determined to create and at the same time fighting his mortality. This is a story of ageing, creativity, loneliness and victory.

WSTĘP WOLNY / FREE PROVISIONS
www.galeriatak.pion.pl

Realizujemy projekt ‚ Sygnalista’ współfinansowany przez Miasto Poznań oraz ‚BRUT NOW’ współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

logo_poznan

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly