czarna_bandera

CZARNA BANDERA  / OUTSIDER ART / GALERIA TAK / 2016

Czarna Bandera/ Outsider Art  to projekt łączący różne dziedziny kultury oraz różnych twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po niezależnych, amatorów, a nawet odizolowanych społecznie. Od mainstreamu po outsiderów. Projekt buduje sieć zależności i wpływów między nimi, pokazuje mechanizmy wzajemnych zawłaszczeń i powstawania obszarów wspólnych.

W ramach projektu zostanie uruchomiona  alternatywna siatka kontaktów, podobna pirackim XVII – wiecznym, niezależnym sieciom, służącym wymianie usług.  Projekt  obejmuje  poszukiwanie przestrzeni geograficznych, społecznych, kulturowych, imaginacyjnych o potencjale pozwalającym się przekształcać  w strefy autonomiczne, które we wspólnym działaniu  stają się mocniejsze. Jednocześnie wdzierając się w obszar sztuki głównego nurtu, dokonując „pirackiego podboju”, pragniemy aby outsider art pozostało w autonomii wobec mainstreamu.

W ramach CZARNEJ BANDERY / OUTSIDER ART odbędą się wystawy : CZŁOWIEK : ZWIERZĘ / OUTSIDER ART, Justyna Matysiak + studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi /  OUTSIDER ART, POLSKA PŁONIE / Daniel Stachowski / OUTSIDER ART, Tomasz Machciński /  OUTSIDER ART ….oraz koncerty, spotkania edukacyjne, pokazy filmowe, spotkania z artystami, działania Otwartej Pracowni Galerii Tak i Mobilnej Galerii Tak.

ZNAK PROJEKTU MAŁGOŚIA GUROOWSKA !

PROJEKT DOFINSOWANY PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY MIASTA POZNANIA !

logo_poznan

BLACK FLAG / OUTSIDER ART / GALERIA TAK / 2016

Black Flag / Outsider Art combines different fields of culture and different artists - from recognised professionals to independent artists, amateurs and even outcasts of society. From the mainstream to the outsiders. The project builds up the network of relationships and interactions, shows the mechanisms of mutual appropriations and development of common areas.

The project involves the creation of an alternative contact network similar to the independent 17th century pirate networks set up to exchange services. The project aims to search for geographical, social, cultural and imaginary areas prone to transformation into autonomic zones that can be strengthened by joint action. Also, by intruding the space of mainstream art by way of "pirate pillage" we want outsider art to remain autonomous from the mainstream.

As part of BLACK FLAG / OUTSIDER ART the following exhibitions will be on display: HUMAN: ANIMAL / OUTSIDER ART, Justyna Matysiak + students of the Strzemiński Academy of Art Łódź / OUTSIDER ART, POLAND ON FIRE / Daniel Stachowski / OUTSIDER ART, Tomasz Machciński / OUTSIDER ART….as well as concerts, educational meetings, film screenings, meeting with artists, events organised by the Open Workshop of Galeria Tak and Mobilna Galeria Tak.

PROJECT LOGO BY MAŁGOSIA GUROWSKA !

THE PROJECT IS CO-FINANCED BY POZNAŃ CITY DEPARTMENT OF CULTURE!

logo_poznan