krakow fotaAtom Wszechświata –  międzyplanetarny, outsiderski projekt ratunkowy.
Wykład Małgorzaty Szaefer w Krakowie.

17.01.2020.

W obliczu zagrożeń naszej Planety praktyki artystyczne outsiderów jawią się jako wielkie przesłanie ochrony świata i  wskazanie odszukania pierwotnej łączności z naturą, którą utraciliśmy przebywając w wirtualnym świecie. Opowieść o operacjach artystycznych outsiderów  brut now odnoszących się do ustanowienia na nowo porządku w świecie, aktywujących uzdrawiające moce, walczących ze złem, zgodnie z podjętą misją  zaszyfrowaną pod postacią tajemnych liczb i symboli.

Małgorzata Szaefer od lat zainteresowana niszą kulturową, kuratorka, badaczka outsider art/ brut now, animatorka kultury, autorka publikacji, konferencji, wykładów, projektów badawczych, dyrektorka Galerii TAK w Poznaniu, członkini zarządu European Outsider Art Association.Tworzy/ła międzynarodowe projekty/wystawy uznanych outsiderów m.in: Zdenka Koska, Lubosa Plnyego, Miroslava Tichyego, Daniela Johnstona, Jeroena Hollandera i innych. Promuje polskich outsiderów m.in. w ramach Outsider Art Fair w Paryżu, Supermarket Independent Art Fair w Sztokholmie. Obecnie pracuje nad projektem „Atom Wszechświata/ brut now’ w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za międzynarodowy projekt „Timelessness_art brut/outsider art”. W 2011 roku jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowała międzynarodowy projekt „Mr Raven, My Love Bird”.

 

X Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo- Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka

SZTUKA DNIA CODZIENNEGO.

Uniwersytet Pedagogiczny: Audytorium im. prof. W. Danka

Wydarzenie w ramach projektu Małgorzaty Szaefer „Atom Wszechświata / brut now” / Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo psychaitria i sztuka
logo minister
arsenał