znak_ziemiaSZKOLENIA / SPOTKANIA EDUKACYJNE

W RAMACH PROJEKTU TRÓJKĄT BERMUDZKI / OUTSIDER ART / GALERIA TAK  / IX – XI. 2017

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

W czasie 2 szkoleń, przeprowadzonych w Galerii tak, beneficjenci projektu będą w stanie zapoznać się ze specyfiką działań outsiderów oraz ich prac a także zostaną zaprezentowane im prawa autorskie artysty niepełnosprawnego, w obecności prawnika, który zapozna beneficjentów projektu z prawami autorskimi outsiderów. Zaprezentowane zostaną modelowe typy działań w Europie, prezentujące model działań artysta-artysta, oraz model działań otwartego studia dla artystów. Szkolenia maja za zadanie podwyższenie kwalifikacji terapeutów artystycznych oraz uwrażliwienie ich na specyfikę działań outsidera, jego prawa do prac i wolności twórczej. Spotkanie edukacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat outsider art na wyższych uczelniach.

Beneficjenci zostaną wyłonienie na podstawie zgłoszeń, po uprzednim rozesłaniu przez galerię oferty do poszczególnych placówek w Wielkopolsce, m.in. w Bojanowie, Pakówce, Puszczykowie, Mosinie, Rogalinku, Luboniu, Śremie, Lesznie, Rawiczu, Brzostowie, Gnieźnie, Owińska. i zamieszczeniu informacji na stronie internetowej galerii tak.
Oferta adresowana jest także do studentów uczelni wyższych zgłaszających chęć uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym czy szkoleniu.

Szkolenie przeprowadzi Małgorzata Szaefer, Paweł Mysera, Rafał Jeczmyk we współpracy z prawnikiem. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo materiały poszkoleniowe.
Szkolenia obejmują: wykłady, prezentacje multimedialne, projekcie filmowe, dyskusje.

WYKŁADY / PANELE DYSKUSYJNE

W ramach wykładów i paneli poruszone zostaną kwestie pozycji artysty outsidera w kulturze, praw autorskich artystów outsiderów, sposobu prezentowania ich prac.

W ramach projektu będą miały miejsce wykłady, panele dyskusyjne z zaproszonymi artystami i ekspertami, przewidziana dyskusja z publicznością.

Panel 1  / Marginesy sztuki / Kim jest współczesny outsider.

Panel dotyczący współczesnej pozycji outsider art i outsidera w kulturze.  Zaproszenie prelegenci : Stanisław Ruksza, Rafał Jakubowicz, Łukasz Suprowiec.

Panel 2  / Prawa autorskie artysty outsidera.

Panel dotyczący nieunormowanych praw autorskich artystów outsiderów, którym niejednokrotnie placówki terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej odbierają prawo do własnych prac, rozporządzając nimi według własnego uznania. Prowadzenie panelu – Małgorzata Szaefer i Rafał Jęczmyk. Prawa autorskie outsiderów zostały opracowane przez prawnika na zlecenie galerii tak i zostaną zaprezentowane przez niego w ramach szkolenia w galerii tak.

Panel 3 / Jak prezentować prace outsiderów, strategie kuratorskie outsider art.

Panele dotyczący zaistnienia outsiderów w ramach ostatnich wystaw w Polsce: „Nie jestem psem”, Muzeum Sląskie, Katowice 2017; „Po co wojny są na świecie. Sztuka współczesnych outsiderów”, MSN, Warszawa 2016; „Palindrom”, Sopot 2016,  które w znaczący sposób zmieniają wizerunek artysty-outsidera i jego pozycje w sztuce w Polsce.

Zaproszeni rozmówcy: Zofia Czartoryska, Katarzyna Karwańska, Zbigniew Libera, osoby tworzące wystawy, zainteresowane tematyką outsider art. rowadzenie panelu – Małgorzata Szaefer i Rafał Jęczmyk.