rukszaPower of error. (Potęga błędu.)
Spotkanie ze Stanisławem Rukszą

14. 11 / 19:00

„Aparat intelektualny nacechowany świadomą wiedzą o własnych niedostatkach stanowi aberrację ewolucyjną”.
Eugen Marais o Homo sapiens

Inwestujmy w błąd i przypadek!
Nastawienie na eksperyment, nieobawiające się pomyłki, przypadku, chaosu, sięganie ku „niewiadomemu rezultatowi” jest warte przyjrzeniu, zwłaszcza dziś, kiedy dokonała się bezprzykładna rewolucja w dziedzinie technik komunikacyjnych, jaka nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach, mających bezpośredni wpływ na zmiany polityczno-społeczne. Skala nauk o komunikacji, począwszy od XIX-wiecznego językoznawstwa, przez teorie informacji po nauki o współczesnych mediach, jak i nastawioną na przyszłość kognitywistykę, również skłania nad zajęciem się błędami w komunikacji.
Ponadto fantazmat sukcesu, profesjonalizacji i prestiżu oraz idący w ślad za nim lęk przed porażką stał się jednym z głównych sił napędowych gatunku ludzkiego w społeczeństwach opartym o zero-jedynkową zasadę konkurencyjności, a tym samym automatycznego podziału na wygranych i zwyciężonych.

Zwrócenie się w stronę błędu i podkreślenie roli przypadku wymaga zniesienia wagi historii i cyklu rozwojowego. Podważenie logiki i celowości historii, czy religii, znosi usprawiedliwianie sensowności dyktatu ideologii czy religii, wszelkie teodycee, otwiera też drogę do sytuacji granicznych w sztukach, snu jako postawy oporu przeciw dominacji kapitalizmu, ale i wszelkich niedoskonałości, porażki, błędu, absurdu, chaosu jako nośnika znaczeń.
Niepowodzenie jest nie tyle oznaką klęski idei, ile porażką zasady czy koncepcji rozumu. W zachodniej narracji absolutystyczne ratio zapomina o swoich granicach i ukierunkowane jest na znalezienie rozwiązania za wszelką cenę, wyjaśnienie do końca.

Tworzenie alternatywnych rozwiązań bez jakichkolwiek precedensów, poznawczy dryf są rzeczywistą przednią strażą. Inwestujmy w przypadek i błąd!
Wyborny trup będzie pił nowe wino!
* Power of Error jest trawestacją tytułu książki Julii Kristevy Power of Horror (Esej o wstręcie)

Stanisław Ruksza – kurator wystaw, historyk sztuki, autor tekstów, wykładowca. Dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W latach 2008-2017 dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą, m. in. Skip the line! Populizm i obietnice współczesności (Biennale Warszawa, Warszawa 2018), Je brûle Paris! (Cité internationale des arts, Paryż 2015), Dzieci szatana (Fundacja Imago Mundi, Muzeum Narodowe, Kraków 2015), Project Metropolis (Kronika, Bytom, Fundacja Imago Mundi, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2015), The Wall. Art Face To Face With Borders (Careof DOCVA, Mediolan, 2015; TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2017), Twoje miasto to pole walki (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2014), Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku (ArtBoom Festival, Kraków 2014), Łukasz Surowiec. Dziady (Bunkier Sztuki, Kraków 2013), Negotiators and Dreamers (Careof DOCVA, Mediolan 2013), Transeuro 2012 (Kraków 2012), Collier Schorr. German Faces (Kronika, Bytom 2011), Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa (MOCAK, Kraków 2011), Katolicy w Kronice (Kronika, Bytom 2010), Umpolen (Freiraum – Museum Quartier, Wiedeń 2007).
Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2007-2009 wykładał na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach – Instytucie Sztuki w Cieszynie.
W swoich badaniach skupia się związkami sztuki z przemianami społecznymi i politycznymi, zagadnieniem seksualności i śmierci oraz zjawiskami granicznymi w sztuce współczesnej.
Rezydent apexart w Nowym Jorku (2009), Careof DOCVA w Mediolanie (2013, 2015) i Cité internationale des arts w Paryżu (2017), MeetFactory w Pradze (2018).
W 2014 roku wybrany kuratorem roku w Polsce w rankingu magazynu Obieg i nominowany do nagrody „Gwarancje kultury 2015” w TVP Kultura w kategorii „sztuki wizualne”.

WSTĘP WOLNY
www.galeriatak.pion.pl
https://www.instagram.com/galeriatak/

Realizujemy projekt 100% codzienności współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

logo_poznan samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

Mecenat: Galeria YES
Współpraca: Hotel Rzymski
Organizator: Galeria TAK, Stowarzyszenie Na Tak