logo_galeria

SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU TIMELESSNESS/2012
SPOTKANIA:
W ramach projektu „Timelessness” odbyły się spotkania, wykłady, prezentacje zorganizowane przez Małgorzatę Szaefer z udziałem zaproszonych do projektu zagranicznych gości / miejsce: Sala Konferencyjna PTPN i Galeria „tak”, Poznań/.

- Spotkanie z Tatianą Veress i Sarah Kokot z art)&(marges museum
W ramach spotkania-prezentacji kuratorki podjęły istotne zagadnienia dotyczące sposobu działania belgijskiego muzeum, przedstawiły sferę kuratorską i edukacyjną, zaprezentowały wybrane prace prezentowane w ramach stałej kolekcji muzeum.
Główny nacisk położony został na problematykę pojęcia art brut/outsider art w czasach współczesnych a także działalność placówki muzealnej prezentującej art brut.

- wykład Pr Alaina Bouillet, L'Aracin Collection, Francja
Profesor Bouillet przedstawił odpowiedzi na przygotowane pytania ustosunkowując się do szczególnej specyfiki art brut, którą określa mianem „majsterkowania apotropaicznego”.

- spotkanie z dr Elisabeth Telsnig, Lebenshilfe Ostereich, Austria
Dr Elisabeth Telsnig udzieliła odpowiedzi na pytania, które przygotowała Małgorzata Szaefer, przedstawiła znamienne cechy twórczości artysty art brut Josefa Hofera a także zaprezentowała materiał wizualny poświęcony artyście.

- prezentacja Małgorzaty Szaefer „Timelessness - Idee czasu i przestrzeni w art brut”
Celem kuratorki stało się naświetlenie problematyki projektu a w konsekwencji samego art brut. Podjęta została interpretacja idei „timelessness”, w stosunku do art brut, jej wewnętrzna i zewnętrzna istota czasowości

- wykład Małgorzaty Szaefer, kuratorki wystawy „From Milk on Milk, The Host in a Bottle”, poświęcony polskiemu art brud, ze szczególnym uwzględnieniem roli poznańskich artystów/ art)&(marges musem, Bruksela, 24.02.2013/

UDZIAŁ W KONFERENCJACH W RAMACH PROJEKTU TIMELESSNESS / 2012.
Udział czynny Małgorzaty Szaefer w ramach projektu „Timelessness” w konferencjach:
- International Conference on Outsider Art, „Expoloring and Mapping Outsider Art in Europe”, European Outsider Art Association, Dr. Guislain Museum, Gent - udział w dyskusji poświęconej obecnej sytuacji art brud i wystawie „Dangerously Young. Child is danger, Child as Danger”.


- Spotkanie - panel dyskusyjny, dotyczący „Outsider Art”- w ramach Dok. Art, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław.
Dyskusja w ramach pokazu filmów.


- Spotkanie - dyskusja pt. „Seksualność w sztuce art brut”, Galeria Austriackiego Forum Kultury. Spotkanie w ramach warszawskiej wystawy Josefa Hofera.


- Wykład „Idea Timelessness Christiana Boltańskiego w odniesieniu do art brut”, Międzynarodowa konferencja, „Parallel Worlds /Światy równoległe”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie.


- Wykład „Idea Timelessness Christiana Boltańskiego w odniesieniu do art brut i przyjętych modeli kuratorskich sztuki”, w ramach Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Arysta-kurator-instytucja-odbiorca. Przestrzenie autonomii i model krytyki”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.


- Wykład „Adolf Wolfli – „Kreator Świata”. Wokół idei podróży i symbolicznej struktury obrazów twórcy art brut”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między psychologią a Sztuką”, UAM, Poznań.