logo_galeria

Konferencja – Innowacyjne formy terapii i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo.
Organizator – Stowarzyszenie Świat Nadziei, Wrocław
Miejsce - Zakład Narodowy im. Ossolińskich + Pracownia i Galeria Sztuki ArtBrut,
Wrocław, 18-19.11.2011.
____________________________________
Konferencja – Conquering Public Spaces
Organizator – Inventura Association, Praga
Miejsce – City Library, Praga, 10-13.11.2011.
____________________________________
2x2 Forum for European Outsider Art 2011
Wystawa - Jahresausstellung 30.10.2011 – 29.01.2012
Organizator – Kunshaus Kannen, Museum for Outsider art/art brut, Munster
Miejsce – Kunsthaus Kannen, Munster, 06-09.10.2011.
____________________________________
Konferencja – Legendy dodatkowego chromosomu. Niezwykłe osiągnięcia osób z zespołem Downa–talenty i mity.
Organizator – Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Warszawa
Miejsce – Warszawa, 15-16.10.2011.
____________________________________
Sympozjum - Outsider Art: European Perspectives.
Organizator - Union for rural Culture and Education, Helsinki
EOA / European Outsider Art Association /
Miejsce – Ateneum Hall, Finnish National Gallery, Helsinki, 17-18.06.2011.
____________________________________
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Miedzy psychologią a sztuką.
Organizator – Polskie Stowarzyszenie studentów i absolwentów Psychologii + Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Miejsce - Poznań, 03-04.06.2011.