filmy_czarnaKoncerty muzyczne w ramach projektu  CZARNA BANDERA / OUTSIDER Art są eksperymentalnym projektem mającym pokazać istniejące połączenia pomiędzy sztuką dźwiękową a twórczością artystów outsider art.

Połączenia i związki mogą wystąpić na różnych płaszczyznach – na poziomie wykorzystywanych środków /koncert Huberta Wińczyka na instrumenty znalezione i zaimprowizowane zestawiony z pełnym recyklingiem środków plastycznych, jak ma to miejsce u dużej ilości twórców outsider art/, na poziomie stosowanej techniki pracy /koncert Dariusza Franka, manipulującego i sklejającego taśmy magnetofonowe zestawiony z pracami artysty outsider art,  którego prace powstają zawsze przy użyciu taśmy klejącej/, na poziomie warsztatu pracy / improwizowane koncerty zestawiony z improwizacjami plastycznymi u artystów outsider art/, na poziomie przekazu artystycznego i ideologicznego / koncerty zainspirowane  dziełami outsider art/  czy na poziomie ukazywania związków i inspiracji pomiędzy outsider art a muzyką eksperymentalną z nurtu industrial.

Program koncertowy jest prezentacją nowatorskiego i interdyscyplinarnego podejścia do twórczości artystów outsider art, prezentujący ich pracę w szerszym kontekście kulturowym, artystycznym i społecznym

KONCERTY / PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART:

  • BULWAMALWA Ewa Dąbrowska, Jaś Sajdak
  • HUBERT WIŃCZYK
  • PIOTR TKACZ
  • MAZUT / Paweł Starzec,  Michał Turowski
  • GAZAWAT / Michał Turowski
  • CHRISTOPHE CELEBARD / HAZY KC Wei
  • EMMA ZUNZ / Rafał Jęczmyk
  • KABOLNEH/KOLEGO / Nidal Kalboneh, Borys Kolego
  • DJ MORGIANA / Karolina Karnacewicz
  • URORURO SYFFONIA / Dariusz Franek

PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART. ZOSTAŁ DOFINSOWANY PRZEZ MIASTO POZNAŃ W 2016 ROKU.