Kim jest współczesny outsider? // Stanisław Ruksza //  Łukasz Surowiec //  Rafał Jakubowicz

13.11.2017., poniedziałek, godz.18.00.

Kim jest współczesny outsider ? Czym są ‚marginesy’ w sztuce ? Czy rzeczywiście jest tak, ze ‚sztuka przesuwa, testuje granice przyjęte przez społeczeństwo’ ? Czy ‚marginesy’ mogą dokonywać rewolucji w sztuce ?

Zaproszeni goście: Stanisław Ruksza, Łukasz Surowiec, Rafał Jakubowicz

Spotkanie w duchu TAK-a czyli ‚pogadajmy o…’, prezentacji myśli, praktyk artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi i uczestnikami spotkania.

Prowadzenie T▲: Małgorzata Szaefer, Aga Chlebowska, Paulina Piórkowska

TRÓJKĄT BERMUDZKI | OUTSIDER ART | GALERIA TAK | IX – XI. 2017
projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskigo

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

STANISŁAW RUKSZA

Kurator wystaw, historyk sztuki, autor tekstów, wykładowca. Dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W latach 2008-2017 dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Studiowa…ł historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą, m. in. Je brûle Paris! (Cité internationale des arts, Paryż 2015), Dzieci szatana (Fundacja Imago Mundi, Muzeum Narodowe, Kraków 2015), Project Metropolis (Kronika, Bytom, Fundacja Imago Mundi, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2015), The Wall. Art Face To Face With Borders (Careof DOCVA, Mediolan, 2015; TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2017).

Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2007-2009 wykładał na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach – Instytucie Sztuki w Cieszynie.

W swoich badaniach skupia się związkami sztuki z przemianami społecznymi i politycznymi, zagadnieniem śmierci i zjawiskami granicznymi w sztuce współczesnej. Rezydent of apexart w Nowym Jorku (2009), Careof DOCVA w Mediolanie (2013, 2015) i Cité internationale des arts w Paryżu (2017). W 2014 roku wybrany kuratorem roku w Polsce w rankingu magazynu Obieg i nominowany do nagrody „Gwarancje kultury 2015” w TVP Kultura w kategorii „sztuki
wizualne”.

ŁUKASZ SUROWIEC
Artysta interdyscyplinarny, rzeźbiarz, performer, twórca filmów wideo, autor akcji społecznych. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2007-2009 student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie w latach 2009-2010. Związany z Art Agendą Nova w Krakowie i CSW Kronika w Bytomiu. Surowiec jest twórcą poszukującym, który w konfrontacji ze światem znajduje treści dla coraz to nowych projektów artystycznych, angażujących wiele aspektów rzeczywistości. Swobodnie porusza się pomiędzy dyskursami ważnymi dla sztuki współczesnej. Interesując się człowiekiem i Jego egzystencją, zgłębia zagadnienie podmiotu i jego cielesności. Odkrywa i stawia w centrum także peryferie rzeczywistości społecznej, gdy porusza się i pracuje wśród ludzi zepchniętych na margines. Zajmuje pozycję zaangażowaną społecznie. Inicjując proces, który może się potoczyć dalej i mieć wpływ na zmiany społeczne wykorzystuje prowokacje i fikcję artystyczną po to by wpływać na rzeczywistość.

Ważne projekty realizowane przez artystę, odnoszące się do społecznych relacji, to między innymi Poczekalnia (2013), Skup łez (2014), Poziomica (2014). Celem jego artystycznych interwencji jest wcielenie w życie inicjatyw i strategii odpowiadających na zagadnienia społeczno-artystyczne. Jego twórczość przyjmuje formę metody umożliwiającej poznanie publicznej rzeczywistości, ze zwróceniem uwagi na jednostki marginalizowane. Projekt Szczęśliwego Nowego Roku (201-14)to
seria działań, obiektów i nagrań powstających przy współudziale grupy osób bezdomnych.

RAFAŁ JAKUBOWICZ
absolwent Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Artystycznym prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Pole zainteresowań Jakubowicza stanowią : prekariat, praca niematerialna, reprodukcyjna, biopolityczna; marksizm autonomistyczny (operaizm i postoperaizm); ruch związkowy; wyzysk i praktyki oporu w specjalnych strefach ekonomicznych; społeczne koszty transformacji (terapii szokowej) w Polsce i Europie Wschodniej; bezrobocie i rasizm klasowy; antyspołeczna polityka mieszkaniowa (tzw. „restytucja mienia” i „czyszczenie kamienic”), getta biedy i penalne zarządzanie biedą; nowa walka klas; gentryfikacja (z uwzględnieniem roli, jaka odgrywają w niej artyści); artysta jako pracownik; fabryki edukacyjne wobec neoliberalnej polityki rentowności; zawłaszczenia pamięci w kontekście polityk historycznych; gentryfikacja pamięci; sposoby przepracowywania traumatycznej pamięci w sztuce współczesnej; dyskurs Zagłady w kulturze oraz polityce Izraela; język hebrajski w sztuce artystów wizualnych, konceptualnychi postkonceptualnych, w Izraelu.

ZNAK | MAŁGOSIA GUROWSKA

NASI PARTNERZY | CZAS KULTURY | RADIO AFERA |

TRÓJKĄT BERMUDZKI | OUTSIDER ART | GALERIA TAK | IX – XI. 2017
projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz dofinansowany przez Miasta Poznań.

ŚWIĘTUJEMY URODZINY ZEMSTY!