jandek/ POKAZ FILMOWY
JANDEK ON CORWOOD REŻ. CHAD FREIDRICHS, 2003, 88′

22.11.2018. CZWARTEK, GODZ.20.00-22.00

Bohaterem tego dokumentu jest Jandek, pochodzący z Teksasu muzyk-outsider, twórca jedynego w swoim rodzaju folk rocka, zainspirowanego mrocznym bluesem. Jandek przez lata stał się obiektem kultu – dzięki swojej muzyce i jednocześnie dzięki swojej niezwykłej osobowości obsesyjnego odludka. Kim lub czym jest Jandek? Sam bohater w filmie się nie pojawia – zamiast tego mamy zbiór wywiadów z jego fanami i badaczami jego twórczości – wszyscy oni przedstawiają swoje teorie na temat tego, kim jest ten człowiek, dlaczego robi to, co robi i próbują odkryć tajemnicę za nim stojącą. Jandek on Corwood to fascynujący film, który raczej jest podtrzymanie jego mitu, a nie prostym rozwiązaniem zagadki stojącej za życiem i twórczością tego wyjątkowego muzyka

The hero of this documentary is Jandek, a Texan outsider musician , the creator of a unique folk rock inspired by dark blues. For years Jandek has become an object of cult – thanks to his music and at the same time thanks to his extraordinary personality of obsessive loneliness. Who or what is Jandek? The character himself does not appear in the film – instead we have a collection of interviews with his fans and his researchers – they all present their theories about who this man is, why he does what he does and try to uncover the secret behind him. Jandek on Corwood is a fascinating film that supports his myth rather than a simple solution to the mystery behind the life and work of this unique musician.

WSTĘP WOLNY / FREE PROVISIONS
www.galeriatak.pion.pl

Realizujemy projekt ‚ Sygnalista’ współfinansowany przez Miasto Poznań oraz ‚BRUT NOW’ współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly