szaraSEMINARIUM GORZKI SMAK ART BRUT  / BADANIA-KOLEKCJE – WYSTAWY W POLSCE NA PRZEŁOMIE XX i XXI WIEKU /  Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa / 16.09.2016.

Towarzyszy wystawie SZARA STREFA SZTUKI / TWÓRCY  Z KRĘGU ART BRUT / 14.07.-18.09. 2016. / Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa / kuratorka: Grażyna Borowik

Jednodniowe seminarium naukowe, które przygotowała kurator wystawy prof. Grażyna Borowik. O polskim i europejskim art brut rozmawiać będą specjaliści, kuratorzy i badacze: prof. Grażyna Borowik, dr. Magdalena Tyszkiewicz, Małgorzata Szaefer, Zofia Bisiak, Sonia Wilk, Zbigniew Chlewiński oraz Alicja Mironiuk Nikolska o kolekcji PME.

Program:

  • 10.00 Otwarcie seminarium.
  • 10.15 – 11.15 zwiedzanie wystawy „Szara strefa sztuki – polscy twórcy art brut” – oprowadza kurator wystawy prof. Grażyna Borowik.
  • 11.15 - 11.30 przedstawienie wydawnictwa „Gorzki smak – art brut. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku”.
  • 11.30 – 14.00 wystąpienia uczestników seminarium.
  • 14.30 – 15.00 dyskusja i zakończenie seminarium.
  • 17.15 – 21.30 pokaz filmów „Serafina” oraz „Mój Nikifor”.

Pokaz filmów jest płatny według cennika Kino Antropos.

Wystawa zrealizowana w ramach projektu: GORZKI SMAK – ART BRUT. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.ethnomuseum.pl/art-brut.html

/ Małgorzata Szaefer  / „Czarna bandera” czyli pirackie związki art  brut z kulturą w dobie „codzienności”.

W sytuacji całkowitego wyczerpania idei, idei  końca kultury i końca Europy, nasuwa się także pytanie o  miejsca art brut w kulturze i sztuce.  W jaki sposób konstytuuje się art brut w sztuce współczesnej? Czy granica Dubuffeta pomiędzy sztukami jest nadal aktywna  i czy odwołania do ideologii Dubufeta, tj. absolutyzacji art brut,  zdaje się nadal zasadne? 

Czarna Bandera/ Outsider Art  to projekt, realizowany przez Galerię „tak” w 2016 roku,  łączący różne dziedziny kultury oraz różnych twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po artystów odizolowanych społecznie. Od mainstreamu po outsiderów. Projekt buduje sieć zależności i wpływów między nimi, pokazuje mechanizmy wzajemnych zawłaszczeń i powstawania obszarów wspólnych.

W ramach projektu została uruchomiona  alternatywna siatka kontaktów, podobna pirackim XVII – wiecznym, niezależnym sieciom, służącym wymianie usług.  Projekt  obejmuje  poszukiwanie przestrzeni geograficznych, społecznych, kulturowych, imaginacyjnych o potencjale pozwalającym się przekształcać  w „wolne strefy autonomiczne”, które we wspólnym działaniu  stają się mocniejsze. Jednocześnie wdzierając się w obszar sztuki głównego nurtu, dokonując „pirackiego podboju”, outsider art pozostaje w autonomii wobec mainstreamu.  Projekt odnosi się do idei „użytkowania sztuki” ,   dekonstrukcji „gmachów pojęciowych” i „kultury eksperckiej”  / Stephan Wright/ wskazując na różnorodność praktyk kulturowych i strategii wystawienniczych , wpisujących się w dynamikę współczesnej kultury, zrywając z liniowymi i stałymi narracjami / tu art brut/.  Projekt jest próbą przedyskutowania pozycji współczesnego outsider art w kulturze i sztuce,  włączenia go w akcje prospołeczne, prozwierzęce, ekologiczne, w obronie praw wykluczonych, wraz z pytaniem: Kto dziś jest wykluczonym ? Czy możemy jeszcze mówić  o wykluczeniu outsider art / art brut z terytorium sztuki? 

Odpowiadając na „codzienność” wyzwaniem dla projektu „Czarna Bandera”  stało się interdyscyplinarne podejścia do twórczości artystów outsider art,  ukazując ich w szerszym kontekście postkulturowym, artystycznym i społecznym. Ukazanie związków i inspiracji pomiędzy outsider art a sztuką głównego nurtu,  na poziomie przekazu artystycznego i ideologicznego.  Wprowadzanie kontekstów,  które podważają podziały, demontują granicę Dubuffeta, miedzy tym co profesjonalne a nieprofesjonalne w sztuce,  wskazując być może  na „regeneracyjną moc” art brut dla samej współczesnej sztuki, jak nie raz w sztuce już bywało…