kruku

W RAMACH WERNISAŻU // KOCHANY PTAKU KRUKU ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE FILMY:
/ Aloyse 1886-1964 /reż. Florian Camiche, 1978/
/ La valise de Lobanov /reż. Dominique de Miseault, Vladimir Gavrilov, 2007/
za zgodą: Association „Hors-Champ”- Pierre-Jean Wurtz
_____________________________
W RAMACH FINISAŻU WYSTAWY // KOCHANY PTAKU KRUKU _ PATRZ AKTUALNOŚCI!
ODBĘDZIE SIĘ POKAZ SPECJALNY


/ IN ABSENTIA / reż. Stephen %26 Timothy Quay, 2000/
Animacja poświęcona twórczości E.H. /Emmie Hauck, 1878-1920, artystce z Prinzhorn Collection, Heidelberg/. Bracia Quay zobaczyli jej listy na wystawie London’s Hayward Gallery w 1996 roku. Stały się one inspiracją do powstania filmu.
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA BRACI QUAY ZA UDOSTĘPNIENIE FILMU!