czytanki2Czytanki Feministyczne #7 „Zerwana genealogia” M. Grabowska

26.02.2019 / 19:00

Zapraszamy do wspólnego czytania feministycznej literatury! Formuła jest taka: czytamy zapowiedziany wcześniej tekst, przychodzimy na spotkanie, rozmawiamy. Dzielimy się przemyśleniami, wrażeniami, doświadczeniami z lektury, ale i z naszego życia, zastanawiamy się, co dla nas ważne, co ciekawe, a co irytujące. Wspólna lektura i analiza tekstów pozwoli nam wydobyć z nich krytyczny potencjał, ale podsunie też nowe tropy, świeże propozycje odczytań. Poszukamy kolejnych odniesień i spróbujemy odnaleźć umocowania dla naszych rozważań w aktualnych kontekstach życia społecznego. Będzie swobodnie, przyjemnie i siostrzeńsko!

Na kolejne spotkanie czytamy książkę Magdaleny Grabowskiej, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018)

Prowadzące: Karolina Sikorska i Ola Juchacz

nbf