abcABC demonstrantki // XR Poznań

12.07.2019 / 18:30 – 20:30

ABC demonstranta/tki – poznaj swoje prawa. Prelekcja/warsztaty, prowadzone przez Łukasza Webera, na temat prawnych i praktycznych aspektów związanych z udziałem lub/i przygotowaniem demonstracji. W oparciu o doświadczenia i materiały @Anarchistyczny Czarny Krzyż.
Wyciągając lekcję z licznych procesów przeciwko aktywistkom i aktywistom społecznym, ACK stara się upowszechniać wiedzę na temat przepisów prawnych odnoszących się do prawa o zgromadzeniach, uprawnień policji oraz doświadczeń samych uczestników protestów ulicznych.

extintion

grafika Natalia Raczkowska